Lieutenant Colonel Milinko Vračar, MA Sci.
Scientific Rank: Researcher
Area(s) of Expertise: International Relations, Security.
 
Contact:
Phone: +381 11 2063 378
e-mail: milinko.vracar@mod.gov.rs
 
 
Biography:
 
Lt Col Milinko Vracar has been working as a researcher in the Strategic Research Institute since 2016. Previously he worked on various duties in the Serbian Air Force and Air Defence branch. He graduated from Military Academy in 1997 and specialized counterterrorism at the Faculty of Security Studies in Belgrade in 2007. At the same faculty he defended a master thesis in 2012. Currently, he attends a PhD international relations studies at the Faculty of Political Science in Belgrade.
 
Bibliography:
 
BOOKS AND MONOGRAPHS:
 
Darko Trifunović, Goran Stojaković, Milinko Vračar, “Terorizam i vehabizam“, IP Filip Višnjić, Beograd, 2011. 
 
ARTICLES:

Milinko Vračar, Fizionomija rata u postmoderni: studija slučaja sirijskog oružanog sukoba, Međunarodni problemi 4/2019.
 
Милинко Врачар, Стратешка култура Србије и концепт тоталне одбране, Војно дело 8/2019.
 
Владлена Тихова, Милинко Врачар, „Aрмия европейского союза – адекватный ответ на асимметричные угрозы современности?“, in: Thematic Collection of Articles – Asymmetry and Strategy, Strategic Research Institute, Belgrade, 2018.
 
Дејан Вулетић, Милинко Врачар, Сајбер ратовање и промена физиономије савремених сукоба: у Зборнику радова „Употреба силе у међународним односама“, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2018.
 
Milinko Vračar, Vladlena Tikhova, Diskurzivni pristup fenomenu "hibridnog ratovanja", Vojno delo 3/2018.
 
Милинко Врачар, Јованка Шарановић, „Трансформација рата на размеђу 20 и 21. века“, Српска политичка мисао, 2/2018, Институт за политичке студије, Београд (135-153).
 
Milinko Vračar, Milica Ćurčić, „The Evolution of European Perception of the Term Hybrid Warfare“, Vojno delo, 1/2018.
 
Милинко Врачар, Разматрање адекватног теоријско-епистемолошког приступа у истраживању феномена хибридног ратовања, Војно дело 7/2017.
 
Врачар Милинко, Шарановић Јованка, “Геополитичко позиционирање Европске уније у мултиполарном свету и његов утицај на стратешка опредељења Републике Србије“, у Зборнику радова са научног скупа – Србија и стратегијска раскршћа, МЦ „ОДБРАНА“, Београд, 2016.
 
Јевтић Драган, Мирослав Талијан, Врачар Милинко, „Култура рата и претпоставке културе мира као основе остваривања безбедности“, у Зборнику радова са међународног научног скупа – Савремени безбједносни ризици и пријетње и њихов утицај на безбједност држава региона, Независни универзитет – Факултет за безбједност и заштиту, Бањалука, 2016.
 
Горан Стојаковић, Врачар Милинко, “Тероризам као специфичан облик угрожавања безбедности Републике Србије“, Војно дело, 6/2016.
dodatakATTACHMENTS
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
photoPHOTOGALLERY
Lieutenant Colonel Milinko Vračar, MA Sci.