Identifikovanje savremenih asimetričnih formi ugrožavanja bezbednosti (Završen)

Projekat ima za cilj istraživanje savremene forme ugrožavanja bezbednosti proizilaze iz globalnog, asimetričnog odnosa subjekata na svetskoj sceni. Globalizacija svojim sveobuhvatnim i opštim prisustvom u životima savremenih ljudi smanjuje distance i ubrzava odnose, relacije, informacije ali i sukobe i konflikte. Stoga se danas sve češće bezbednost ugrožava na asimetričan način, što opravdava potrebu za istraživanjem asimetričnih formi ugrožavanja bezbednosti. Bezbednosni fenomeni kroz koje se ispoljava asimetričnost, a koji će zbog tog svog svojstva, transnacionalnosti i intenziteta, kao i obima negativnih posledica koje mogu da proizvodu, posebno biti naglašeni jesu: ekstremizam, terorizam, ilegalne migracije i organizovani kriminal. Projekat treba da omogući da se sagledaju indikatori koji ukazuju na postojanje ili mogućnost ispoljavanja konkretne pojave u određenom vremenu i na određenom prostoru, pre svega na prostoru Jugoistočne Evrope. Njegov cilj je da se na osnovu naučno verifikovanih saznanja identifikuju savremeni oblici ugrožavanja bezbednosti koji imaju asimetrične pojavne forme na evropsku bezbednost i bezbednost i odbranu Republike Srbije.

U toku realizacije projekta objavljeni su sledeći rezulati:
 
The Thematic Collection of Articles: "Asymmetry and Strategy", Strategic Research Institute, Belgrade, 2018.