O Institutu
 

Institut za strategijska istraživanja je vojna naučna ustanova koja obavlja naučnoistraživačku delatnost za potrebe odbrane na polju društvenih i humanističkih nauka u više naučnih oblasti: menadžment, političke nauke, sociologija, psihologija, ekonomija, istorija i drugih oblasti pod uslovima propisanim zakonom.

Institut za strategijska istraživanja nastao je 1984. godine u procesu transformacije Centra visokih vojnih škola JNA "Maršal Tito" i Centra za strategijska istraživanja GŠ JNA u novu integralnu naučno-nastavnu instituciju. Imao je tri faze razvoja: prvu u periodu 1985-1990, u okviru Centra oružanih snaga za strategijska istraživanja i studije (COSSIS) "Maršal Tito", drugu posle 1990. godine, do njegove transformacije u Institut za ratnu veštinu, kada je bio u sastavu Centra visokih vojnih škola oružanih snaga (CVVŠ OS) "Maršal Tito" i treću, od 2006, kada je dotadašnji Institut ratne veštine preformiran i preimenovan u Institut za strategijska istraživanja gde u njegov sastav ulaze deo rasformiranog Vojnoistorijskog instituta (kao odeljenje za vojnu istoriju) i Vojni arhiv (do tada sastavni deo Vojnoistorijskog instituta). Institut za strategijska istraživanja je funkcionalno i organizaciono vezan za Univerzitet odbrane.

Organizacijsku strukturu Instituta čine:
 • Odeljenje za studije bezbednosti,
 • Odeljenje za studije odbrane,
 • Odeljenje za vojnu istoriju i 
 • Vojni arhiv.
U naučnoistraživačkom radu Institut za strategijska istraživanja obavlja sledeće zadatke:
 1. primenom naučnih metoda istražuje teorijska i praktična pitanja iz oblasti bezbednosti i odbrane Republike Srbije;
 2. naučnim pristupom istražuje procese i činioce u međunarodnim odnosima od kojih zavisi bezbednost i međunarodni položaj Republike Srbije;
 3. koristeći naučni pristup analizira iskustva iz postojećih kriznih žarišta od značaja za bezbednost i odbranu Republike Srbije;
 4. naučnim metodama istražuje savremene oblike ugrožavanja bezbednosti Republike Srbije;
 5. koristeći naučni pristup analizira strategijska i doktrinarna dokumenta Republike Srbije i drugih država i međunarodnih organizacija od interesa za sistem odbrane;
 6. istražuje organizaciju i osnovne principe modelovanja i uređenja vojske i sistema odbrane primenom savremenih naučnih metoda;
 7. istražuje ekonomske, sociološke, psihološke i druge aspekte funkcionisanja sistema odbrane i vojne organizacije;
 8. istražuje istoriju srpske i jugoslovenske vojske u XIX i XX veku;
 9. organizuje recenzije naučnih radova iz Instituta za strategijska istraživanja i po zahtevu učestvuje u recenzijama naučnih radova iz oblasti bezbednosti, odbrane i vojne istorije;
 10. osposobljava kadar Instituta za strategijska istraživanja za naučnoistraživačku delatnost;
 11. učestvuje i sarađuje u naučnoistraživačkim projektima i aktivnostima sa drugim institucijama u zemlji i inostranstvu;
 12. priprema i realizuje naučne i stručne skupove iz oblasti bezbednosti, odbrane i vojne istorije;
 13. priprema i objavljuje rezultate naučnoistraživačkog rada kroz periodične i druge naučne publikacije;
 14. realizuje i druge zadatke od značaja za sistem odbrane.