dr Katarina Štrbac: Humanitarne organizacije u zbrinjavanju civilnog stanovništva u vanrednim situacijama
Suočeno sa brojnim opasnostima, posebno opasnostima od rata, čovečanstvo je od davnina tražilo odgovarajući odgovor na pitanje kako efikasno da otkloni uzroke, da se zaštiti i ublaži posledice vanrednih situacija i patnji civilnog stanovništva. Iako je u sadašnje vreme mogućnost globalnih ratova mnogo manja, savremeni svet je opterećen brojnim lokalnim i regionalnim sukobima koji su izuzetno brutalni i surovi. Posledice takvih sukoba su masovno stradanje civilnog stanovništva i uništavanje prirodne okoline i osnovnih uslova za život. 
Problematika vanrednih situacija i humanitarna delatnost u tom segmentu u knjizi su svrstani u šest posebnih celina, kojima su u određenoj meri obuhvaćene sve oblasti humanitarnog rada. U prvom delu razmatra se pojmovno određenje opasnosti i vanredne situacije, te njihova klasifikacija i procena novih izazova, rizika i pretnji koji mogu da prouzrokuju različite vidove vanrednih situacija. U okviru ove celine razmatra se procedura rukovođenja i upravljanja rizicima, pretnjama i vanrednim situacijama, kao izuzetno značajna oblast delatnosti države i društva u osiguranju bezbednosti zemlje. Drugi deo obuhvata uglavnom razvijenu mrežu postojećih međunarodnih i nevladinih humanitarnih organizacija i subjekata humanitarne zaštite u svetu, njihovu ulogu i zadatke u zbrinjavanju stanovništva u vanrednim situacijama. Treći deo sadrži nastanak i razvoj humanitarnih i nevladinih organizacija i subjekata humanitarne i socijalne zaštite u Srbiji. Četvrti deo obuhvata razvoj međunarodnog humanitarnog prava, njegove osnovne principe, pravila i primenu u humanitarnoj delatnosti kao i ulogu humanitarnih i drugih organizacija u razvoju međunarodnog humanitarnog prava. Peti deo se bavi istraživanjem obima praktične primene teorijskih postavki, regulativa, načela i principa delovanja humanitarnih organizacija na prostoru bivše Jugoslavije. Šesti deo sadrži globalnu ocenu dostignutog nivoa humanitarne delatnosti i očekivane procene i težišta delovanja humanitarnih organizacija u narednom periodu. 
dodatakDODACI