dr Jovanka Šaranović: Žena u odbrani – od tradicionalnog do savremenog
Naučna knjiga Žena u odbrani – od tradicionalnog do savremenog, nastala je kao rezultat višegodišnjeg empirijskog istraživanja i predstavlja, po mišljenju njenog recenzenta prof. dr Zorana Kilibarde, «orginalan istraživački poduhvat zapaženog saznajnog dometa po aktuelnosti razmatrane problematike, teorijsko-metodološkoj utemeljenosti istraživačkog postupka, načinu njegove realizacije i elaboraciji dobijenih rezultatata». Knjiga sadrži šest logičko - sadržajnih celina: 1) Značaj ljudskih resursa za uspešno funkcionisanje sistema odbrane; 2) Istorijska i naučno-teorijska ishodišta savremenog oblikovanja uloge žene u odbrani; 3) Obim i modalitete angažovanja žena u savremenim odbrambenim sistemima; 4) Iskustvo iz angažovanja žena u sistemu odbrane Srbije i Crne Gore; 5) Aktuelno stanje i mogućnosti poboljšanja kvaliteta popune pojedinih sastava civilne odbrane i 6) Mogućnost većeg angažovanja žena u vojsci i zaključna razmatranja gde autor sugeriše zaključak da je definitivno prošlo vreme striktne podele poslova u odbrani na muške i ženske i da na značaju dobijaju neki drugi kriterijumi - individualne sposobnosti i sklonosti i na njima izgrađene stručne kompetentnosti. Samo u tom slučaju njihovo povećano angažovanje u domenu tradicionalno muških poslova biće neposredno u funkciji racionalizacije raspolaganja ljudskim resursima u odbrani. Knjiga ima 239 stranica i prva je knjiga ove vrste u našoj zemlji i vojsci koja obrađuje ovu problematiku.
dodatakDODACI