dr Jovanka Šaranović, dr Zoran Kilibarda: Školovanje devojaka na Vojnoj akademiji
Knjiga je operacionalizacija stava Ministarskog uputstva za 2006. godinu da treba "obezbediti odgovarajuće uslove za prijem žena na školovanje u vojnim školama za odrećene specijalnosti, a školovanje otpočeti u školskoj 2007-8 godini". Uključivanjem žena u vojni obrazovni sistem, po prvi put u našoj istoriji, ženama je data prilika da konkurišu za upis na Vojnu akademiju i tako budu ravnopravne u mogućnosti izbora vojne profesije kao svog životnog opredeljenja. U knjizi se navodi argumentacija za i protiv školovanja žena za oficirske dužnosti; zainteresovanost devojaka za školovanje na Vojnoj akademiji (rezultati empirijskog istraživanja srednjoškolske omladine-završnih razreda); razlozi zbog kojih su opravdana izvesna ograničenja za školovanje pojedinih profila žena-oficira; profili oficira za koje žene treba prvenstveno da se školuju; oblici školovanja; selekcija kandidata za Vojnu akademiju; integrisanje u vojni kolektiv; neke specifičnosti logističke podrške; zaključci i predlozi.
dodatakDODACI