Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa: Balkanski pakt 1953/54
U izdanju Odeljenja za vojnu istoriju Instituta za strategijska istraživanja Sektora za politiku odbrane MO iz štampe je izašao Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Balkanski pakt 1953/54 koji je 9. i 10. novembra 2005. godine održan u Beogradu, u organizaciji Vojnoistorijskog instituta.Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Balkanski pakt 1953/54 sadrži radove domaćih stručnjaka iz Vojnoistorijskog instituta, Vojne akademije, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Instituta za savremenu istoriju i Instituta za noviju istoriju Srbije i eminentnih autora iz Turske, Grčke, Nemačke, Rusije, Izraela, Italije, Mađarske, Bugarske i Crne Gore.
dodatakDODACI