dr Nebojša Nikolić: Monte Carlo Modeling of Military Queueing Systems – Challenge of the Initial Transience
Različiti vojni procesi, sistemi i situacije koje su opisive kao sistemi masovnog opsluživanja, karakterišu se složenošću, konačnim vremenom angažovanja, visokom opterećenošću i čak preopterećenošću. Teorija masovnog opsluživanja pokazuje slabosti pri pokušaju modelovanja složenih sistema. Pretežnim fokusiranjem na razmatranje stacionarnog režima koji podrazumeva premisu o beskonačom vremenu rada, teorija ne nudi praktično upotrebljiva rešenja za prelazni režim rada, niti za logički mogući slučaj preopterećenja. Monte Karlo simulaciono modelovanje je prepoznato kao efikasan metod za razmatranje složenih sistema, ali njegov glavni problem jeste dostizanje i kontrola tačnosti simulacionih rezultata. U simulacijama sistema masovnog opsluživanja postoji i dodatni, specifičan problem poznat kao: početni prelaz, nestacionarni režim, problem zagrevanja, problem startovanja, itd. Polazeći od potrebe za verodostojnim modelovanjem sistema masovnog opsluživanja u vojnoj oblasti, identifikovana su ograničenja primene teorije masovnog opsluživanja i sagledani problemi u Monte Karlo simulaciji sistema masovnog oplsuživanja. Prelazni režim rada i njegovo modelovanje su nadjeni kao centralni izvor ovih problema i ograničenja. Kreirani metod Automatizovanih nezavisnih ponavljanja simulacije sa prikupljanjem statistike slučajnih procesa, predlaže se kao efikasno rešenje za simulaciju sistema masovnog opsluživanja koji funkcionišu u realnim uslovima rada. 
dodatakDODACI