dr Jovanka Šaranović, mr Srđan Milenković, Anita Đorđević, mr Tatjana Višacki: Maturanti o profesiji oficir
Po mišljenju prof. dr Desimira Pajevića, jednog od recenzenata, ovo je veoma sistematizovana i teorijski utemeljena naučno-stručna studija kojom je istraženo više psiholoških (motivacionih) i socio-demografskih karakteristika populacije mladih i utvrđeno u kojoj meri te karakteristike utiču na opredeljenje za vojnu profesiju. Komparacijom sa ranijim istraživanjima na istu temu, dobijeni su pokazatelji o relativno sličnoj predikativnoj vrednosti pojedinih obeležja u izboru vojne profesije, što je i u teorijskom smislu značajno. Rezultati pokazuju da se izvori popune Vojne akademije, uprkos svim društvenim promenama, za poslednjih dvadesetak godina nisu značajno promenili. Takođe, ostao je skoro isti uticaj pojedinih psiholoških i socio-ekonomskih faktora kao determinanti u izboru vojne profesije. Mišljenje recenzenata je da ove rezultate treba maksimalno stručno iskoristiti i prezentovati vojnoj, pa i široj javnosti, uključujući i Ministarstvo prosvete Republike Srbije.
dodatakDODACI