Zbornik radova: Vanredne situacije
Zbornik radova „Vanredne situacije“ sadrži izlaganja učesnika sa Međunarodne naučne konferencije „Vanredne situacije“, koja je održana 28. i 29. januara 2009. godine u Beogradu. Konferencija je održana kao deo realizacije projekta „Demokratizacija sektora bezbednosti u Srbiji“, koji zajednički provode Institut za strategijska istraživanja Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane i Misija OEBS-a u Srbiji. Zbornik radova koncipiran je po sledećim tematskim celinama: „Definisanje vanrednih situacija“, „Upravljanje vanrednim situacijama“, „Iskustva drugih zemalja u upravljanju vanrednim situacijama“ i „Trenutno stanje i izgrađivanje kapaciteta za upravljanje vanrednim situacijama u Srbiji“. Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije „Vanredne situacije“ predstavlja korisno štivo za naučnike i istraživače koji se bave problematikom upravljanja vanrednim situacijama.
dodatakDODACI