mr Dmitar Tasić: Rat posle rata - Vojska Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca na Kosovu i Metohiji i u Makedoniji 1918-1920
Ovo delo se bavi događajima u Makedoniji, južnoj Srbiji i Kosovu i Metohiji (Južnoj i Staroj Srbiji) u godinama neposredno po okončanju Prvog svetskog rata. Prethodne godine vlasti Osmanlija, probuđenih balkanskih nacionalizama, pobuna, epidemija i tri ratna konflikta ostavili su svoje nasleđe u ovim oblastima. Novoosnovana Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca morala je da se suoči sa različitim tradicijama, kulturološkim i političkim okvirima i da istovremeno pomiri brojne antagonizme – prvenstveno verske i nacionalne. Ovi problemi bili su povezani sa nerešenim pitanjima koje je jugoslovenska država imala sa svojim susedima. Jugosloveni su imali jasan cilj – uspešno inkorporiranje ovih oblasti u svoju heterogenu ali ambicioznu državnu tvorevinu. Jugoslovenska vojska je u sklopu tog cilja imala zadatak da izgradi stabilno bezbednosno okruženje kao glavni preduslov za ekonomski, kulturni i politički razvitak. U ovim oblastima složenost političkih odnosa u svakodnevnom životu karakterisale su albanska pobuna, infiltracija komita VMRO, teror, pogranični sukobi i zaposedanje novih oblasti.
dodatakDODACI