Anita Đorđević: Na pragu zrelosti: psihološki aspekti odabira vojne profesije
Rad predstavlja veoma značajan naučno-istraživački poduhvat u proučavanju karakteristika porodične sredine i vaspitnih stilova roditeljstva kao determinanti opredeljenja kandidata za vojni poziv. Taj aspekt u ranijim proučavanjima faktora koji utiču na izbor vojne profesije nije ispitivan, te autoru pripada zasluga što je prvi u nas, bar kad se radi o vojnoj profesiji istražio uticaj afektivnog vezivanja i porodičnih stilova na opredeljenje kandidata za vojnu profesiju. Autor je konstruisao novi instrument za ispitivanje profesionalne zrelosti, što nesumljivo predstavlja značajan doprinos obogaćivanju psiholoških mernih instrumenata u nas na području profesionalne orijentacije i selekcije.
dodatakDODACI