dr Tatjana Milošević
Naučno zvanje: istraživač
Ekspertska oblast: Spoljna politika Jugoslavije

Kontakt:
Telefon: +381 11 2063 613
e-mail: tatjana.milosevic@mod.gov.rs


Biografija:
 
Tatjana Milošević je zaposlena u Institutu za strategijska istraživanja u Odeljenju za vojnu istoriju od 2006. godine. Prethodno je radila u Vojnoistorijskom institutu i to u  Vojnom Arhivu kao arhivista. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu na Katedri za istoriju Jugoslavije 2000. godine na temu „Milan Stojadinović i Srpska pravoslavna crkva“. Poslediplomske studije je upisala na Fakultetu političkih nauka gde je 2011. godine odbranila magistarsku tezu „Vojnopolitički odnosi Jugoslavije i SAD 1956-1963“. Na istom fakultetu je 2016. godine odbranila i doktorsku tezu pod naslovom „Vojnopolitički odnosi Jugoslavije i SAD 1964-1974“. Od 2015. godine Tatjana Milošević je sekretar redakcije stručnog časopisa Vojnoistorijski glasnik.
 
Bibliografija:
 
OBJAVLjENI RADOVI:
 
Tatjana Milošević, „Prvi svetski rat na stranicama Vojnoistorijskog glasnika“, u: Zbornik radova „Prvi svetski rat, Srbija, Balkan i Velike sile, Beograd“, 2015.
 
Tatjana Milošević, „Poseta Vorena Natera pomoćnika sekretara za odbranu SAD za pitanja međunarodne bezbednosti Jugoslaviji 05-07. septembra 1970. godine“, Vojnoistorijski glasnik 2/2014.
 
Tatjana Milošević, „Jugoslavija i SAD u svetlu hladnoratovskih kriza 1956. godine“, u: Zbornik radova „Spoljna politika Jugoslavije 1950-1961“, Beograd, 2008.
 
Tatjana Milošević, „Uzroci krize u funkcionisanju Balkanskog saveza“, u: Zbornik radova „Balkanski pakt 1953/1954“,  Beograd, 2007.