Tematski Zbornik radova "Rodna ravnopravnost u sistemu odbrane - dostignuća i trendovi"

Tematski Zbornik radova "Rodna ravnopravnost u sistemu odbrane - dostignuća i perspektive" nastao je kao rezultat dvodnevne međunarodne naučne konferencije sa istim nazivom koja je održana u Beogradu 2015. godine, u organizaciji Instituta za strategijska istraživanja MO i UNDP/SEESAC.  
Zbornik obuhvata članke o različitim aspektima problematike rodne ravnopravnosti, percipiranih od strane predstavnika naučnih, istraživačkih, obrazovnih, nezavisnih državnih institucija ali i međunarodnih organizacija iz Nemačke, Austrije, Norveške, Mađarske, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Slovenije i Srbije. Zbornik je osmišljen na način da pružajući različite perspektive razmatrane problematike obezbedi pouzdan materijal na koji će pripadnici akademske zajednice moći da se pozivaju a praktičari da se oslone u svom svakodnevnom radu.
 
U Tematskom zborniku izložena su 24 rada razvrstana u pet tematskih celina:

1) Uloga institucija i organizacija, 
2) Akademski pristup, 
3) Rodni režimi, 
4) Rodna perspektiva u misijama vojske, i 
5) Rod i bezbednost u zemljama Jugoistočne Evrope.
 
Tematski zbornik radova predstavlja značajan doprinos postojećem fondu naučnih i stručnih znanja u oblasi rodne ravnopravnosti. Objavljeni članci sadrže pregled savremenih trendova u oblasti rodne ravnopravnosti, naglašavaju zajedničke izazove i ukazuju na dobre prakse i istovremeno doprinose nastavku zajedničke saradnje obrazovnih, naučnih i ekspertskih institucija na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. 
dodatakDODACI