11.04.2007

Poseta rektora Univerziteta odbrane Češke Republike ISI
Rektor Univerziteta odbrane Češke Republike brigadni general Rudolf Urban posetio je 11. aprila 2007. godine Institut za strategijska istraživanja. Tokom razgovora, direktor Instituta pukovnik dr Jan Marček prezentovao je najvažnije projekte koje je Institut realizovao u proteklom periodu, a koji su od značaja za sistem odbrane i dugoročnu orijentaciju Instituta. Pukovnik Marček predložio je moguće oblike saradnje Instituta sa Institutom za strategijska istraživanja Univerziteta odbrane Češke. Predloženi oblici saradnje odnose se na razmenu stručne literature, rezultata istraživanja koja su od interesa za obe strane, a koja se mogu razmenjivati i međusobno uključivanje istraživača u projekte koji su od interesa za oba instituta. General Urban se složio sa predloženim oblicima saradnje i istakao da je na nivou Ministarstava odbrane potrebno definisati protokol za saradnju.