vanredni profesor pukovnik dr Nikolić Nebojša
Naučno zvanje: naučni saradnik
Ekspertska oblast: operaciona istraživanja, strategijska istraživanja, logistika, menadžment
 
Kontakt:
Telefon: +381 11 2063 649
e-mail: nebojsa.nikolic11@mod.gov.rs
 
Biografija:
 
Pukovnik dr Nebojša Nikolić, Institut za strategijska istraživanja, načelnik odeljenja za studije odbrane. Pukovnik Nikolić je stekao zvanje naučnog saradnika za oblast društvenih nauka 2014. godine, čime je zajedno sa ostalim koleginicama i kolegama doprineo akreditaciji Instituta za strategijska istraživanja 2015. godine. Prvu dekadu oficirske karijere proveo je u jedinicama vojske obavljajući više različitih dužnosti u trupnim jedinicama. Drugi deo karijere je proveo u obavljanju nastavničkih dužnosti na Vojnoj akademiji (gde je stekao zvanje vanredni profesor) i naučnoistraživačkih dužnosti u Institutu. U akademskom radu rukovodi se dostizanjem najviših naučnih standarda u istraživanju problematike od značaja za vojnu organizaciju i sistem odbrane. Autor je više desetina radova u naučnim i stručnim časopisima i konferencijama na domaćoj i međunarodnoj naučnoj sceni. Doktorirao je i magistrirao na Vojnoj akademiji na temama od neposrednog značaja za vojnu organizaciju primenjujući metode Operacionih istraživanja. Deo rezultata prikazanih u doktorskoj disertaciji (2005) objavio je u vrhunskom međunarodnom naučnom časopisu («Evropski žurnal za operaciona istraživanja»). Završio je više kurseva iz oblasti odbrane i bezbednosti u inostranstvu, a engleski jezik je samostalno usavršio do nivoa STANAG 2222.    
 
Bibliografija:
 
KNjIGE I MONOGRAFIJE:
 
Grupa autora, „Održavanje kao funkcija logistike u stranim oružanim snagama“, studija, SP GŠ VJ, 1998, 73/88 autorskih strana (u okviru projekta „Primena logističkog pristupa u organizaciji VJ“, Sektor Pozadine GŠ VJ, 1998-2000. godine)
 
Maksić Radovan, Andrejić Marko, Nikolić Nebojša, „Taktika Tehničke službe“, udžbenik za predmet Taktika tehničke službe, GŠ VSCG - UŠIO, Beograd, 2004.
 
Janković Radomir, Nikolić Nebojša, „Primene simulacija u proučavanju fizionomije savremenog rata“, Institut za strategijska istraživanja, Beograd, 2009.
 
Nebojša Nikolić, „Simulaciono modelovanje vojnih procesa i sistema“, Institut za strategijska istraživanja, Sektor za politiku odbrane, Ministarstvo odbrane, Medija centar Odbrana, 2013.
 
Nebojsa Nikolic, „Monte Carlo Modeling of Military Queueing Systems – Challenge of the Initial Transience“, Andrejevic Endowment, ISI, Beograd, 2008.
 
Nebojša Nikolić, „Razvoj centra za simulacije“, (studija, Vojna Akademija, int.br.1414-1 od 05.06.2006.godine, prihvaćen od strane Nastavno-naučnog veća VA odlukom pov.br.44-343 od 12.09.2006).
 
OBJAVLjENI RADOVI:

Nebojsa Nikolic, (2019), „Future Security Challenges and Contemporary Trends in Professional Military Education”, International scientific conference “Archibald Reiss Days 2019”, University of Criminal Investigation and Police Studies, 6-7 November 2019, Belgrade, Serbia, Vol. 1&2, 305-316

Nebojsa Nikolic, Guest Editor, Security and Defence Quarterly, Vol.24, No.2, 2019. 

Nebojsa Nikolic, (2019),  “Logistics in Humanitarian Operations: Some Specifics in Vehicle Fleet Management”, 10th DQM International Conference, ICDQM-2019, The Research Center of Dependability and Quality Management, Prijevor, Serbia, 27-28 June 2019, pp.321-326.

Nebojsa Nikolic, (2019), „On the Selection of Scientific Projects in the Strategic Research Institute“, XLVI International Symposium on Operational Research, SYM-OP-IS 2019, Kladovo, 15-18 September 2019,  pp 247-252.

Nebojsa Nikolic, Vladimir Milovanovic, Aleksandar Zaharijev, (2019), „Military Logistics Simulation Modeling learning –Algorithmic Concept Creation for Military Warehouse Operations“, XLVI International Symposium on Operational Research, SYM-OP-IS 2019, Kladovo, 15-18 September 2019, pp. 627-631.

Nebojša Nikolić, „The 110th Anniversary Of Queueing Theory: Its Applications In The Military”, Vojnotehnički Glasnik / Military Technical Courier, 2019, Vol. 67, Issue 4, pp. 806-819.

Небојша Николић (2019) ‘’Место Западног Балкана у агендама Русије и Турске у контексту хибридних претњи’’, Војно дело, 7/19, 289-305. 

Небојша Николић (2019).’’Угрожавање еколошке безбеднсоти у складиштима опасних материја: инциденти у војним складиштима’’, 5. Интегрисано међународно саветовање «Опасан индустријски отпад, третман индустријских отпадних вода, комунални отпад и депоније комуналног отпада», 21-23.мај 2019.  године, Врдник, Србија.
 
Nebojsa Nikolic, (2018), "Connecting Conflict Concepts: Hybrid Warfare and Warden’s Rings", Information & Security: AnInternational Journal Vol.41: 21-34.

Nebojsa Nikolic, (2018), "Obstacles in Inter-Organizational Cooperation and Hybrid Threats", Information & Security: An International Journal Vol.39: 29-41.     

Nebojsa Nikolic, (2018), “Valuation of research work in academic organizations in public sector”, 10th EPIEM/ESTIEM International Conference: “Creating value”, 4th May 2018, Institute of Business Economics and Industrial Sociology, Graz, Austria, 82-86. 

Nebojsa Nikolic, Aleksandar Zaharijev, (2018), “Learning-By-Doing: From Conceptual Model of Warehouse Emergency Relocation Towards Simulation Algorithm”, 9th DQM International Conference, ICDQM-2017, The Research Center of Dependability and Quality Management, Prijevor, Serbia, 28-29 June 2018, pp.421-426. 

Nebojsa Nikolic, (2017), “Hybrid Warfare Impact on Command and Control Process”, 8th DQM International Conference, ICDQM-2017, The Research Center of Dependability and Quality Management, Prijevor, Serbia, 29-30 June 2017, pp.193-198. 

Небојша Николић, (2017), “Разматрање иновативности концепта хибридног ратовања”, часопис  Војно дело, број 5, 2017, 320-332. 

Небојша Николић, (2017), “Неограничени рат – кинеска перцепција савременог ратовања”, часопис Војно дело, број 6, 2017, 293-303.

Нeбојша Николић, (2017), “Безбедност војних складишта и хибридне претње”, Зборник радова 12.међународног саветовања “Ризик и Безбедносни инжењеринг”, Visoka tehnicka skola strukovnih studija u Novom Sadu,  Копаоник, Србија, 9-11. Јануар.2017, стр.40-46.   

Nebojsa Nikolic,  (2017), “Comparative Review of Hybrid Warfare and Special Warfare”, Thematic Conference Proceedings of International Scientific Conference “Archibald Reiss Days 2017”, Academy of Criminalistic and Police Studies, 7-9 November 2017, Belgrade, Serbia, Vol. 1, 253-262. 

Нeбојша Николић, (2017), “Инциденти у складиштима опасних материја и хибридно ратовање“, Зборник радова са 4. научно-стручног скупа ПОЛИТЕХНИКА 2017 са међународним учешћем, Visoka skola strukovnih studija Beogradska politehnika,  Београд, 8. децембар 2017, стр. 205-210.    

Нeбојша Николић, (2017), “Развој концепта симулационог модела расељавања складишта опасних материја“, Зборник радова са 4. научно-стручног скупа ПОЛИТЕХНИКА 2017 са међународним учешћем, Visoka skola strukovnih studija Beogradska politehnika,  Београд, 8.децембар 2017, стр.508-513.  

Nebojsa Nikolic, (2017), “Tandem Queueing Concept in Improving Command & Control Process in Hybrid Environment”, XLIV International Symposium on Operational Research “SYM-OP-IS-2017”, Visoka gradjevinsko-geodetska skola, Zlatibor, Serbia, 25-28 September 2017, pp. 675-680.

Nebojsa Nikolic, Svetlana Jankovic, „Inter-organizational Collaboration in Countering Hybrid Warfare”, International scientific Conference “Archibald Reiss Days“, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, Serbia, 10-11 March 2016.
 
Nebojsa Nikolic, „On Methodological Approaches to Defence Sector Reform”, XV International symposium SymOrg 2016 “Reshaping the Future Through Sustainable Business Development and Entrepreneurship”, FON UB, Zlatibor, Serbia, 10-13 June 2016.
 
Nebojsa Nikolic, „Former Soldiers Attitudes Towards Active Reserve Service“, XV International symposium SymOrg 2016 “Reshaping the Future Through Sustainable Business Development and Entrepreneurship”, FON UB, Zlatibor, Serbia, 10-13 June 2016.  
  
Nebojsa Nikolic, „Warehouse Security Challenges in Transitional Conditions”, 7th DQM International Conference ICDQM 2016, “Life Cycle Engineering and Management”, the Research Center of Dependability and Quality Management, Prijevor, Srbija, 29-30 June 2016.   
 
Nebojsa Nikolic, „Conceptualizing Simulation for Lawson’s Model of Command and Control Processes”, 7th International Scientific Conference on Defensive Technologies, OTEH 2016, Military Technical InstituteBelgrade, Serbia, 6-7 October 2016.
 
Nebojša Nikolić, „Strategijska raskršća i hibridni rat – novi fenomen ili novo ime za stare pristupe konfliktima”, Tematski zbornik naučnog skupa „Srbija i strategijska raskršća“ ISIKS–2016, Škola nacionalne odbrane Vojne akademije i Institut za strategijska istraživanja, Beograd, 30.09.2016.
 
Nebojsa Nikolic, „Reneging Queues Impact on Development of Lawson’s Model of Command and Control Processes“, SYM-OP-IS 2016: XLIII International Symposium on Operations Research, Ministarstvo odbrane i VS, , Tara, Srbija, 20-23.septembar 2016.
 
Nebojsa Nikolic, Svetlana Jankovic, Dejan Vuletic, „Interdepartmental Cooperation in Defence Issues and Strategic Intelligence“, MANAGEMENT – Journal for Theory and Practice Management, November 2016.
 
Nebojsa Nikolic, „Serbian Security Perceptions: Motivations to Serve“, Information & Security: An International Journal, 33(2), October 2015.
 
Nebojsa Nikolic, Uros Zivkovic, „Reserve Recruitment Pool Vocational Structure – Reference For Military Unit Life Cycle Efficiency“, 6th DQM International Conference IC DQM 2015 “Life Cycle Engineering And Management”, Prijevor, Srbija, 25-26.06.2015.
 
Nebojsa Nikolic, Uros Zivkovic, „Reserve Recruitment Pool Vocational Structure – Reference For Military Unit Life Cycle Efficiency“, 6th DQM International Conference IC DQM 2015 “Life cycle engineering and management”, Prijevor, Srbija, 26.06.2015.
 
Nebojsa Nikolic, Svetlana Jankovic, Dejan Vuletic, „Interdepartmental Working Groups In Support Of Strategic Intelligence“, Zbornik, X skup privrednika i naucnika, SPIN-2015: „Inovativna resenja operacionog menadzmenta za revitalizaciju privrede Srbije“, FON UB, Beograd, 5-6.11.2015.
 
Nebojša Nikolić, „Karakteristike populacije zainteresovanih za službu u aktivnoj rezervi vojske“, Zbornik, Treći naučno-stručni skup „Politehnika“, Beograd, 04. decembar 2015.
 
Nebojsa Nikolic, „Propensity and motives to serve in Active Reserve“, Proceedings, HR conference “Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima”, Beograd, 21-22. oktobar 2015.
 
Nebojsa Nikolic, „Ranking Of Motives For Service In Military Active Reserve“, SYM-OP-IS 2015: XLII International Symposium on Operations Research, Matematicki institut SANU, Srebrno Jezero, Srbija, 15-18.09.2015.
 
Nebojsa Nikolic, „Strategic Research Institute Publications as Educational Support at National Defence School“, Zbornik, Naučni skup „Šest decenija Škole nacionalne odbrane: koreni, raskršća i perspektive“, Beograd, 10.11.2015.
 
Nebojsa Nikolic, „Zainteresovanost za službu u aktivnoj rezervi“, Vojno delo, 5/2015.
 
Nebojsa Nikolic, Momcilo Milinovic, Radomir Jankovic, Olivera Jeremic, „Simulation and analysis of G/G/4 queueing system in saturation regime for swarming concept“, Editor: Zoran Anastasijevic, Proceedings, 6th International scientific conference on defensive technologies, OTEH 2014, Belgrade, October 09-10, 2014.
 
Nebojsa Nikolic, „Military transformation process and disbanding of military units“, XIV International Symposium SymOrg-2014, Proceedings, Faculty of Organizational science, Uni.versity of Belgrade, Zlatibor, Serbia,  June 06-10, 2014.
 
Nebojsa Nikolic, „Climate change treatment in national security documentss“, XIV International Symposium SymOrg-2014, Proceedings, Faculty of Organizational science, Uni.versity of Belgrade, Zlatibor, Serbia, June 06-10, 2014.
 
Nebojsa Nikolic, „Strategic shihts in strategic research – short review of organizational and program changes“, XIV International Symposium SymOrg-2014, Proceedings,  Faculty of Organizational science, Uni.versity of Belgrade, Zlatibor, Serbia, June 06-10, 2014.
 
Nebojsa Nikolic, „Contracted logistics support – Achivements in maintenance function for Stryker brigade“, Proceedings, ICDQM-2014, 5th International conference Life Cycle Engineering and Management, , Belgrade, June 27-28, 2014.
 
Nebojša Nikolić, Radomir Janković, Momčilo Milinović, Olivera Jeremić, Mirko Jezdimirović, „Analiza rada visokoopterećenog višekanalnog sistema opsluživanja u taktici rojenja“, Zbornik radova, 41.Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS-2014, Divčibare, 16-19. septembar 2014.
 
Nebojsa Nikolic, „Strategic Research in Serbia: Past, Present, Future“, Collection of papers from International Scientific Conference „Research in the Defence – A Centenial Tradition“, Sofia, Bulgaria, „G.S. Rakovski“ National Defence College, Defence Advanced Research Institute, 7-9 October, 2014.
 
Nebojša Nikolić, „Sagledavanje prioriteta u publikovanju naučnih monografija u vojnoj oblasti“, Zbornik radova, 41. Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS-2014, Divčibare, 16-19. septembar 2014.
 
Nebojsa Nikolic, Jovanka Šaranović, „Specifičnosti akreditacije strategijskih istraživanja u sistemu odbrane, XVII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta – YUPMA 2013 “Savremene tendencije u projektnom i inovacionom menadžmentu”, Zbornik radova, Zlatibor, 2013.
 
Branko Livada, Radomir Jankovic, Nebojsa Nikolic, „AFV Vetronics: Displays Design Criteria“, Strojniski vestnik – Journal of Mechanical Engineering, Vol. 58, No.6, 2012.
 
Nebojsa Nikolic, Momcilo Milinovic, Olivera Jeremic, Radomir Jankovic, Mirko Jezdimirovic, „Some problems of field maintenance in the stryker type brigades“, Proceedings, 5th International scientific conference on defensive technologies, OTEH 2012, Belgrade, 18-19 September 2012.
 
Nebojsa Nikolic, Momcilo Milinovic, Radomir Jankovic, „Strategic framework for European defence research, technology and industry, 13th International Symposium SymOrg-2012, Proceedings, Zlatibor, Serbia, 05-09 June 2012.
 
Nebojsa Nikolic, Momcilo Milinovic, Olivera Jeremic, Radomir Jankovic, „Error reduction in simulation of transient behavior of queueing systems under critical traffic conditions“, Editors Dusan Malindzak, Milos Grujic: Transport & Logistics international journal, 12(22), 2012.
 
Nebojsa Nikolic, Radomir Jankovic, Momcilo Milinovic, Olivera Jeremic, Mirko Jezdimirovic, „Queueing systems in saturation“, Proceedings, 14th International conference Dependability and Quality Management, ICDQM-2011, Belgrade, 29-30.June 2011.
 
Nebojsa Nikolic, Momcilo Milinovic, Olivera Jeremic, Radomir Jankovic, „Error reduction in simulation of transient behavior of queueing systems under critical traffic conditions“, Proceedings, Carpatian Logistics Congress CLC 2011.
 
Radomir Jankovic, Momcilo Milinovic, Nebojsa Nikolic, Olivera Jeremic, „On Application of Discrete Event Simulation in Armoured and Mechanized Units Research“, Proceedings of the 1st International Symposium and 10th Balkan Conference on Operational Research BALCOR 2011, September, 22-25, Thessaloniki, Greece, Vol. 2, 2011.
 
Mirko Jezdimirovic, Momcilo Milinovic, Radomir Jankovic, Nebojsa Nikolic, „Remote controlled combat vehicle in the concept of network centric  warfare“, Proceedings, 4th International scientific conference on defensive technologies, OTEH 2011, Belgrade, October 2011.
 
Nebojsa Nikolic, Momcilo Milinovic, Olivera Jeremic, Radomir Jankovic, „Comparison of simulated and theoretical results for transient behavior of queueing systems“, 38.simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS-2011, Zlatibor, 04-07. oktobar 2011.  
 
Nebojša Nikolić, „Značaj i metodologija publikovanja radova u međunarodnim naučnim časopisima“, Vojno delo proleće/2010, Beograd, 2010.
 
Nebojsa Nikolic, „Culture of career development and ranking and selection of military officers“, časopis „WESTERN BALKAN SECURITY OBSERVER“ 2009, Issue 14,  Beograd, 2010.
 
Nebojsa Nikolic, „Military Queueing systems in Saturation Regime and Some Practical Consequences“, časopis „SCIENTIFIC TECHNICAL REVIEW“ 2010, 60(1), Beograd 2010.
 
Nebojša Nikolić, „Kontrola tačnosti rezultata u simulacijama Monte Karlo“,  Vojnotehnički glasnik, 2, Beograd, 2010.
 
Nebojša Nikolić, „Implementacija metode automatizovanih nezavisnih ponavljanja u simulaciji sistema masovnog opsluživanja“, Vojnotehnički glasnik br.4, Beograd, 2010.
 
Nebojša Nikolić, „Dinamika razvoja naučno-nastavne karijere u Vojsci Srbije“, Novi glasnik 1, Beograd, 2010.
 
Nebojša Nikolić, „Unapređenje kvaliteta naučnoistraživačkog rada u sistemu odbrane kroz standarde akreditacije“, Nikolic N.,  13th International conference Dependability and Quality Management, ICDQM 2010, 29-30. jun 2010.
 
Nebojša Nikolić, „Specifičnosti i razvoj nastavno-naučnog tipa karijere oficira“, 12. internacionalni simpozijum o organizacionim naukama, SymOrg 2010, 9-12.jun 2010.
 
Nebojša Nikolić, „DATA FARMING – novi koncept u vojnim primenama simulacija“, 37. simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS-2010, Tara, 21-24. septembar 2010.
 
Nebojša Nikolić, „Sto godina Teorije redova čekanja“, Vojnotehnički glasnik 3, Beograd, 2009.
 
Nebojsa Nikolic, „Vanredne situacije i primena simulacija“, Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa „Vanredne situacije“, Beograd, 28-29.januar 2009.
 
Nebojša Nikolić, „Modelovanje i analiza preopterećenih sistema masovnog opsluživanja u misijama UN“, 36.simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS-2009, Ivanjica, 2009.
 
Nebojša Nikolić, „Čuvanje municije i minsko-eksplozivnih sredstava – slučaj Paraćin, pouke i iskustva“, Žurnal za bezbednosne studije, 001/2008, RS MO ISI, 2008.
 
Nebojša Nikolić, „Problem inicijalizacije u Monte Karlo simulacijama – dinamički aspekt”, 35. simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS-2008, Soko Banja, 2008.
 
Nebojša Nikolić, „Geneza razvoja sistema Planiranja, programiranja i budžetiranja“, 11. internacionalni simpozijum o organizacionim naukama, SymOrg, 2008.
 
Nebojsa Nikolic, Statistical integration of Erlang’s equations“, European Journal of Operational Research, Vol. 187, Issue 3, 16 June 2008.   
 
Nebojsa Nikolic, Milenkovic S, „Ranking criteria analysis in human resources reduction, 10th International conference Dependability and Quality Management, ICDQM, 2007.  
 
Nebojša Nikolić,  „Primena operacionih istraživanja u rangiranju oficira, Vojno delo, 3, Beograd, 2007.
 
Nebojša Nikolić, „Korisnički aspekt prelaznog režima rada sistema masovnog opsluživanja, Vojnotehnički glasnik, 4, Beograd, 2007.
 
Nebojša Nikolić, „Uvod u primenu simulacionih tehnologija u vojnoj oblasti“, Novi glasnik 1, Beograd, 2007.
 
Nebojša Nikolić, „Multiplikativna funkcija korisnosti u rangiranju u procesu smanjenja kadrova“, Zbornik radova simpozijuma o Operacionim istraživanjima 34.SYMOPIS , Zlatibor, 2007.
 
Nebojsa Nikolic, Hajradin. Radončić, „Operations Research Applications in UN Missions“,  Proceedings 33th Symposium on OR, SYMOPIS, Banja Koviljača, 2006.
 
Radončić Hajradin, Nebojša Nikolić, „Dimenzioniranje optimalne strukture mirovnih jedinica vojske Srbije za učešće u mirovnim operacijama UN“, 33.simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS-2006, Banja Koviljača, 2006.
 
Nebojša Nikolić, „Svrha ocenjivanja u sistemu školovanja i obuke u sistemu odbrane“, naučno-stručna konferencija „Školovanje i obuka u sistemu odbrane –Evroatlantski aspekt“ ŠIOMO, Beograd, 2006.
 
Nebojša Nikolić, „Visoko vojno obrazovanje u Republici Turskoj“, Vojno Delo, 4, Beograd, 2005.
 
Nebojša Nikolić,  Mučibabić Spasoje, „Tendencije razvoja i primene teorije masovnog opsluživanja u vojnim primenama“, Zbornik radova simpozijuma o Operacionim istraživanjima 32.SYMOPIS, Vrnjačka Banja, 2005.
 
Nebojša Nikolić, „Ka Monte Karlo integraciji: primena u masovnom opsluživanju“, Zbornik radova simpozijuma o Operacionim istraživanjima 32.SYMOPIS, Vrnjačka Banja, 2005.
 
Nebojša Nikolić, „Razmatranje verodostojnosti u simulacionom modelovanju vojnih sistema masovnog opsluživanja“, Zbornik radova simpozijuma o Operacionim istraživanjima 31.SYMOPIS, Iriški Venac, 2004.
 
Spasoje Mučibabić, Zvonko Vasković, N. Nikolić, „Cena vojne operacije“, časopis „Novi glasnik“ 2, Beograd, 2004.
 
Nebojsa Nikolic, „Fidelity in Studying of Military Queueing Systems“, ESIW ’04 (European Simulation Interoperability Workshop 2004), Edinburgh, July 2004.
 
Andrejić Marko, Stojković Dejan, Nebojša Nikolić, „Logistička podrška logističkim operacijama“, Vojnotehnički glasnik, 3-4, Beograd, 2004.
 
Nebojsa Nikolic, „Limitations of Theoretical and Commonly Used Simulation Approaches in Considering Military Queueing Systems“, Proceedings 15th ESS (European Simulation Symposium), Delft, Holland, 2003.
 
Nebojša Nikolić, „Nedostaci matematičkih modela teorije masovnog opsluživanja u vojnim primenama“, Zbornik radova simpozijuma o Operacionim istraživanjima 30.SYMOPIS, Herceg Novi, 2003.
 
Nebojša Nikolić, „Metod statističkog  rešavanja jedne klase stohastičkih procesa“, 30.simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS-2003, Herceg-Novi, 2003.
 
Nebojša Nikolić, „Društvene promene i vojne reforme u stranim oružanim snagama“, Vojno delo, 1, Beograd, 2002.
 
Nebojsa Nikolic, „Simulation methodology concept for obtaining a statistics of stochastic processes“, Conference of International Federation of Opearational Research Societes, IFORS-2002, Edinburg, 2002 (invitation letter for 30 minutes presentation).
 
Nebojša Nikolić, „Prilog razmatranju problema određenja početka stacionarnog perioda rada sistema masovnog opsluživanja“, 28.simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS-2001, Beograd, 2001.
 
Nebojša Nikolić, „Popuna motornim vozilima iz popisa“, Novi Glasnik, 2, Beograd, 2001.
 
Nebojša Nikolić, „Simulaciona procena početka stacionarnog perioda rada sistema masovnog opsluživanja“, Zbornik radova simpozijuma o Operacionim istraživanjima 27.SYMOPIS, Beograd, 2000.
 
Bukvić Vladimir, Maksić Radovan, Nikolić Nebojša, „Simulacija izvlačenja oštećene tehnike u borbi, primenom objektno orijentisanog simulacionog jezika“, 25.simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS-1998, Herceg-Novi, 1998.
dodatakDODACI