28.09.2016

Predstavljen zbornik „Prvi svetski rat, Srbija, Balkan i velike sile“
U sklopu obeležavanja 100 godina Prvog svetskog rata, u Domu Vojske prezentovan je Zbornik radova „Prvi svetski rat, Srbija, Balkan i velike sile“ koji je nastao kao rezultat istoimenog međunarodnog naučnog skupa održanog 2014. godine kao i višegodišnje saradnje Istorijskog instituta iz Beograda i Instituta za startegijska istraživanja Ministarstva odbrane. O dometima, tematici dela u kome su objavljena 33 naučna saopštenja eminentnih poznavalaca Velikog rata, istoričara iz Srbije, Nemačke, Bugarske, Rumunije, Grčke, Belgije, Francuske, Ruske federacije, Austrije, Japana i Mađarske govorili su direktor Istorijskog instituta dr Srđan Rudić, potpukovnik Miljan Milkić iz Instituta za strategijska istraživanja, prof. dr Aleksandar Rastović i doc. dr Aleksandar Životić.
 

Direktor Istorijskog instituta Beograd dr Srđan Rudić rekao je da je saradnja sa vojnim istoričarima dala zapažene rezultate koji se ogledaju u zajedničkom organizovanju dve naučne konferencije, o balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu, i da će za nekoliko nedelja biti organizovana još jedna pod nazvom "Dobrovoljci u Velikom ratu". U planu je i da 2018. godine bude održan naučni skup posvećen 1918. godini, jednoj od najznačajnijih u istoriji srpskog i evropskih naroda, proboju Solunskog fronta i završetku Prvog svetskog rata.

O sadržaju Zbornika govorio je potpukovnik Miljan Milkić, jedan od urednika, koji je istakao nameru organizatora konferencije i izdavača da doprinese proširivanju saznanja o Prvom svetskom ratu, ukazivanjem na neke nove činjenice i drugačiju vizuru svetskog sukoba u kome je Srbija dala ogromne, u svakom smislu neproporcionalne žrtve.
 

- Zbornik ima sedam celina kojima smo pokušali da pokrijemo najznačajnije teme koje se odnose na Prvi svetski rat na Balkanu i ulogu velikih sila u do tada najvećem svetskom sukobu. Već nazivi tih celina dovoljno govore o karakteru naučnih radova objavljenih u Zborniku. To su Istoriografija, Rat i diplomatija, Vojnoistorijski glasnik o Prvom svetskom ratu, Balkan u Velikom ratu, Srpska vojska u Prvom svetskom ratu, Sećanja i Nakon rata, rekao je potpukovnik Milkić.

O uvek aktuelnom revizionizmu kad je reč o odgovornosti za rat i izazivačima sukoba govorio je dr Aleksandar Rastović koji je istakao da Zbornik radova daje jasan, multidisciplinaran, sveobuhvatan, stručan i objektivan odgovor na neka, uslovno rečeno, otvorena pitanja. A da posle Prvog svetskog rata više ništa nije bilo kao pre njega utrdio je doc. dr Aleksandar Životić koji je istakao da je važno da se neke stare teme povremeno otvore s novim argumentima, posebno ako su istražene s manje tradicionalizma i predubeđenja.