Miljan Milkić: Verska služba u srpskoj vojsci u Prvom svetskom ratu
Verska služba u srpskoj vojsci tokom Prvog svetskog rata bila je organizovana tako da omogući ostvarivanje verskih prava pripadnika srpske vojske. Ona je predstavljala nastavak organizovanja verske službe u srpskoj vojsci koja je institucionalno počela 1839. godine. Rešenjima koje su srpske državne i vojne vlasti donosile po pitanju regulisanja prava verskih manjina u Kneževini i Kraljevini Srbiji, omogućavan je nesmetan život i zadovoljenje potreba pripadnicima svih verskih grupa.
dodatakDODACI