dr Nebojša Nikolić: Simulaciono modelovanje vojnih procesa i sistema
Naučno zasnovano proučavanje problema i fenomena specifičnih za vojnu oblast danas je teško zamislivo bez primene metoda simulacionog modelovanja. Sa druge strane simulaciono modelovanje je vrlo zahtevno jer obuhvata više disciplina i podrazumeva visok nivo kreativnosti i stručne i naučnoistraživačke  osposobljenosti. U ovom delu pokazan je detaljan postupak razvoja simulacionog modela od početne percepcije zadatka iz vojne oblasti, preko razvoja konceptualnog modela, zatim razvoja potpunog simulacionog modela do analize simulacionih rezultata. Poseban kvalitet dela ogleda se u posvećenosti rešavanju specifičnih zahteva koji postoje u proučavanju vojnih procesa i sistema. Prikazani sadržaji ovog dela verifikovani su na međunarodnoj naučnoj sceni što značajno doprinosi kvalitetu koju čitaoci mogu da očekuju. 
dodatakDODACI