16.05.2016

Nenad Ž. Petrović: Vojna saradnja Jugoslavije sa Sovjetskim Savezom 1953 – 1964. godine /pogled iz Beograda
Osnovni cilj ovog istraživanja bio  je da se rasvetli i objasni važan odeljak posleratne istorije Jugoslavije vremenski omeđen smrću Josifa Visarionoviča Staljina (mart 1953. godine) i smenom sa vlasti Nikite Sergejeviča Hruščova (oktobar 1964. godine). Ukazano je  na međusobne veze dve armije koje su bile neodvojivi deo međudržavnih i međupartijskih odnosa pa su kao takve prolazile kroz promene. Nakon kratkotrajnog poboljšavanja,  već sa ustankom u Mađarskoj u jesen 1956. nastaje novo zatezanje u odnosima  koje se neminovno odrazilo i na tek obnovljene vojne odnose. Ideološki sporovi naročito su zaoštreni tokom 1958. godine. Postepeno poboljšavanje odnosa na svim poljima usledilo je tek početkom šezdesetih godina. Od 1961. godine počela je obimna nabavka naoružanja i opreme iz Sovjetskog saveza za potrebe JNA. Težište  istraživačkog projekta bio je da pokaže  koliko je oružja, koje vrste i namene i po kojoj ceni bilo kupljeno. Da li je kupovina oružja u Sovjetskom Savezu značila, barem privremeno, okretanje od Zapada? Koliko su (privremeno) poboljšani međudržavni i ekonomski odnosi bili praćeni popravljanjem međupartijskih odnosa? Rad je nastao izučavanjem pre svega dokumenata iz Arhiva Jugoslavije, Vojnog arhiva i Arhiva Ministarstva spoljnih poslova Srbije. 
dodatakDODACI