17.05.2017

Poseta studenata Fakulteta bezbednosti Institutu za strategijska istraživanja

  
Studenti fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu su u sklopu posete institucijama sistema odbrane obišli Institut za strategijska istraživanja i upoznali se sa njegovim radom. Dobrodošlicu studentima poželela je direktorka instituta dr Jovanka Šaranović i ukratko ih upoznala sa delokrugom rada i zadacima Instituta. Naglašeno je da je Institut za strategijska istraživanja jedini naučni institut i jedini institut u polju društvenih i humanističkih nauka u sistemu odbrane, akreditovan od strane Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja.  Načelnici odeljenja predstavili su studentima rezultate rada svojih odeljenja kroz izdavačku delatnost i organizaciju naučnih i stručnih skupova, kao i kroz realizovane i aktuelne projekte, imajući u vidu je rad na projektima osnovna delatnost instituta. Takođe, studenti su upoznati sa namenom i zadacima Vojnog arhiva, fondovima koji se u njemu čuvaju i načinu korišćenja tih fondova od strane istraživača.