Veljko Blagojević, Defense Diplomacy - Concept, Legal Basis, Organization, Lambert Academic Publishing, 2017.
Knjiga predstavlja studiju koja nastoji da odgovori na sledeća pitanja: šta je to koncept diplomatije i odbrambene diplomatije, njeno mesto i uloga u diplomatskom i sveukupnom spoljnopolitičkom nastupu, iskustva pojedinih država u pravnom uređenju odbrambene diplomatije, kao i određene tendencije u organizovanju i funkcionisanju moderne odbrambene diplomatije. Funkcionisanje odbrambene diplomatije je definisano i uređeno diplomatskim pravom i praksom, kao i pozicijom države u međunarodnom poretku. Cilj ove knjige je da analizira iskustva različitih evropskih država (Švajcarska, Rusija, Nemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo) u pravnom regulisanju odbrambene diplomatije u skladu sa međunarodnim pravom, tradicijom i položajem u međunarodnoj politici. Ova analiza nam je dala mogućnost da uočimo neke tendencije u organizaciji i funkcionisanju moderne odbrambene diplomatije kao i da definišemo pojam odbrambene diplomatije.
dodatakDODACI