08.09.2017

Poseta delegacije Ministarstva odbrane Alžira Institutu za strategijska istraživanja i Vojnom arhivu

Delegacija Ministarstva odbrane Demokratske Narodne Republike Alžir posetila je Institut za strategijska istraživanja i Vojni arhiv sa ciljem upoznavanja sa organizacijom, nadležnostima, zadacima i resursima od značaja za rad i korišćenje arhivske građe. Gostojuću delagaciju, koju je predvodio pukovnik Hadi Ami, načelnik Nacionalnog centra vojnih arhiva Alžira, primili su direktorka Instituta za strategijska istraživanja dr Jovanka Šaranović i direktor Vojnog arhiva kapetan bojnog broda Goran Petrović. Tokom razgovora je konstatovano da postoji obostrana zainteresovanost za proširenje postojeće bilateralne saradnje u oblasti nauke i arhivistike. Goste su posebno zanimala naša iskustva u oblasti zaštite i digitalizacije arhivske građe kao i dostignuti nivo kvaliteta i standarda postojeće informatičke opreme i programa. Direktorka Šaranović i pukovnik Hadi Ami razgovarali su i o mogućnosti uzvratne posete naše delegacije Alžiru i uspostavljanju saradnje sa alžirskim Centrom za istorijska istraživanja. U završnom delu posete, gosti su se zahvalili direktorki dr Šaranović i kapetanu bojnog broda Goranu Petroviću na ukazanom gostoprimstvu sa željom za nastavkom i proširenjem buduće saradnje.