Zbornik radova "The Great War in 1915"

Zbornik radova The Great War in 1915 predstavlja rezultat dugoročne i obostrano korisne saradnje na polju vojnoistorijskih istraživanja između austrijskog Vojnog muzeja/Vojnoistorijskog instituta i srpskih vojnih istoričara iz Instituta za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane.
U čitavoj istoriji Velikog rata, 1915. godina bila je jedna od najtežih. Nakon neuspeha oba zaraćena bloka da postignu pobedu u 1914. godini, oni su se suočili sa dugotrajnim i iscrpljujućim ratom. Ta godina bila je posebno teška za Srbiju koja je prvo bila izložena epidemiji tifusa širokih razmera, a zatim izložena i napadu nesrazmerno jačih snaga Austro-Ugarske, Nemačke i Bugarske.
U nameri da održimo sećanje na te tragične događaje i ogromne ljudske gubitke, ali i da predstavimo različite poglede i nove činjenice zasnovane na novim istraživanjima i arhivskoj građi urednici su odabrali 25 radova čiji su autori vojni i civilni istoričari iz Austrije, Srbije, Rusije, Nemačke, Velike Britanije, Italije, Grčke, Bugarske, Finske, Poljske, Mađarske, Hrvatske i Slovenije i koji su učestvivali na zajednički organizovanoj konferenciji održanoj u Beogradu od 3. do 5. novembra 2015. godine.
Uvodni deo zbornika napisao je srpski vojni istoričar potpukovnik dr Dalibor Denda dok su radovi podeljeni su u pet tematskih celina. Prva od njih obuhvata radove posvećene politici neutralnih zemalja ili naroda i njihovim unutrašnjim dilemama i odlukama da li da uđu u rat ili da ostanu neutralni u toku 1915. godine. Druga celina osvetljava operativnu istoriju i stanje u austro-ugarskoj i srpskoj vojsci 1915. godine. Društvena istorija nalazi se u fokusu trećeg poglavlja zbornika, dok se četvrto poglavlje fokusira na iskustva i viđenja stranaca sa srpskog ratišta u toku 1915. godine. Poslednje, peto poglavlje, bavi se operacijama na istočnom frontu i pitanjima ratne propagande.
U Zborniku The Great War in 1915 pojedinačni autori trinaest nacionalnosti, od kojih su mnogi od njih već svetski etablirani vojni istoričari, osvetlili su svoje oblasti ekspertize kroz istraživanja raznorodnih tema koje se odnose na njihove nacionalne istorije i oružane snage.
dodatakDODACI