15.11.2017

Poseta stranih vojnih predstavnika Institutu za strategijska istraživanja
Institut za strategijska istraživanja, danas su posetili strani vojni predstavnici koji su akreditovani u Republici Srbiji. Cilj posete je bio upoznavanje sa istorijatom, nadležnostima i rezultatima rada jedine naučne institucije iz oblasti društveno-humanističkih nauka u sistemu odbrane.

Nakon pozdravne reči, direktorka Instituta, dr Jovanka Šaranović, upoznala je goste sa organizacijom rada Instituta i najznačajnijim rezultatima koji su ostvareni u proteklom periodu, uz poseban osvrt na međunarodnu saradnju na realizaciji naučno-istraživačkih projekata. Tom prilikom, direktorka je iznela nadu da će se te aktivnosti još više afirmisati.

Načelnici odeljenja u Institutu upoznali su strane vojne predstavnike sa aktuelnim i ranije relaizovanim projketima u Institutu, kao i sa ostvarenim naučnoiastraživačkim  rezultatima u proteklom periodu, a direktor Vojnog arhiva prezentovao je zadatke i napore koji se u toj ustanovi čine na očuvanju vojne arhivske građe.

Na kraju posete strani vojni predstavnici su se zahvalili na sadržajnim informacijama o radu Instituta koje su im prezentovane, kao i na iskazanom gostoprimstvu. 
photoFOTOGALERIJA
Poseta stranih vojnih predstavnika Institutu za strategijska istraživanja
Poseta stranih vojnih predstavnika Institutu za strategijska istraživanja
Poseta stranih vojnih predstavnika Institutu za strategijska istraživanja
Poseta stranih vojnih predstavnika Institutu za strategijska istraživanja
Poseta stranih vojnih predstavnika Institutu za strategijska istraživanja