22.11.2017

Poziv za učešće na Okruglom stolu: „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“

Institut za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane u okviru planiranih aktivnosti na realizaciji projekta pod nazivom „Hibridno ratovanje – iskustva i perspektive”, sprovodi više naučno-istraživačkih aktivnosti. U skladu sa predviđenom dinamikom realizacije sadržaja navedenog projekta, Institut za strategijska istraživanja dana 21. decembra 2017.g. organizuje Okrugli sto na temu „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“. Skup je koncipiran kao debatna panel diskusija stručnjaka, naučnika i profesionalaca iz oblasti odbrane i bezbednosti koji će sučeliti stavove kroz tri problemske oblasti:

1. Borbena dejstva u 21.veku – „Hibridno ratovanje“: pogledi, pojmovne dileme, koncept i implikacije na vojnu organizaciju.

2. „Hibridno ratovanje“ u ekonomskoj, političkoj, socijalnoj, zakonsko-normativnoj, tehnološkoj, medijskoj, sportskoj i kulturnoj sferi.

3. „Hibridno ratovanje“ u savremenim domenima - primer informacione i sajber bezbednosti.

U nastojanju da se kroz naučni i stručni pristup problemu pruže što celovitiji odgovori  pozivamo Vas da uzmete učešće u radu naučnog skupa „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba ” kroz iznošenje rezulatata vaših istraživanja i diskusiju.
Skup će se održati 21. decembra 2017.godine u sali Instituta za strategijska istraživanja (ul. Neznanog junaka 38, Beograd) u vremenu od 09.00 do 14.00 časova.

Za učešće na skupu potrebno je da pošaljete definisani naziv teme izlaganja sa prezentacijom  ili članak pripremljen prema ranije dostavljenim instrukcijama koje su dostupne i na sajtu Instituta: www.isi.mod.gov.rs, Rad će se sprovoditi po panelima u formi diskusije i kratkim izlaganjima u trajanju do pet minuta za svakog izlagača.  

Radovi (ili samo naslov i sažetak članka) i prezentacije se dostavljaju u elektronskoj formi na e-mail adresu: milinko.vracar@mod.gov.rs najkasnije do 01. decembra 2017.godine sa predlogom problemske oblasti. Uz prijavu dostaviti naziv i adresu institutcije iz koje dolazite, kao i puno ime i prezime sa brojem lične karte zbog regulisanja ulaska na mesto održavanja skupa (kasarna Banjica 2, ulica Neznanog junaka 38, Beograd).

Radovi koji dobiju pozitivnu recenziju biće prihvaćeni i naknadno objavljeni u tematskom zborniku radova (M45). Krajnji rok za dostavljanje kompletnih radova u obimu 1 autorskog tabaka (30,000 karaktera) je 1. mart 2018.g.

Detaljni program naučnog skupa dobićete blagovremeno na dostavljenu kontakt adresu.

Za eventualna pitanja na raspolaganju je gore pomenuta e-mail adresa, ili telefon: 011/2063-378.
 

   PREDSEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA
   pukovnik vanr. prof. dr Nebojša Nikolić

Videti više na: Hibridno ratovanje – iskustva i perspektive