13.12.2017

Poseta delegacije Vojnog centra za strategijske studije Republike Italije Institutu za strategijska istraživanja

Direktor Vojnog centra za strategijske studije Centra za visoke studije odbrane iz Rima, kontraadmiral Mario Karuzo, sa svojim saradnikom kapetanom bojnog broda Vinćencom  Benemeritom, posetio je Institut za strategijska istraživanja s ciljem potpisivanja Sporazuma o saradnji navedenog centra i Instituta za strategijska istraživanja Univerziteta odbrane i definisanja okvira njihove dalje saradnje. Domaćin italijanskoj delegaciji bila je direktorka Instituta za strategijska istraživanja, vanr. prof. dr Jovanka Šaranović. 
 
  

Tokom razgovora, direktorka Šaranović je prezentovala novine u organizaciji Instituta za strategijska istraživanja, kao i njegove zadatke, ambicije i obrazovne i naučno istraživačke kapacitete. Izložila je specifičnosti naučnoistraživačkog rada Instituta, njegove najznačajnije rezultate kao i nedavno završene i aktuelne naučnoistraživačke projekte. Takođe, istakla je snažnu zainteresovanost za  daljom saradnjom sa renomiranom institucijom kao što je Centar za strategijske studije koja je prethodno inicirana 2015. godine. Direktorka Šaranović je istakla moguće forme i modalitete dalje saradnje dveju institucija, naglasivši da će potpisivanjem sporazuma o saradnji biti uspostavljen normativni okvir za njeno dalje unapređenje.
 

Direktor Vojnog centra za strategijske studije, kontraadmiral Mario Karuzo, takođe  je iskazao snažnu zainteresovanost za intenziviranje saradnje sa Institutom za strategijska istraživanja, naglasivši da je fokus njihove istraživačke prakse primarno usmeren, pre svega, na države u bližem okruženju Republike Italije. Saglasio se sa predloženim modalitetima saradnje, istakavši da se neke od predloženih naučno istraživačkih aktivnosti, koje podrazumevaju zajednički angažman istraživača dveju institucija, mogu realizovati već tokom 2019. godine.
 
U nastavku sastanka obavljena je ceremonija svečanog potpisivanja Sporazuma o saradnji dveju institucija.
 

Nakon posete Institutu, delegaciju Centra za strategijske studije primio je i general-major dr Mladen Vuruna, Rektor Univerziteta odbrane, kao i državni sekretar u Minstarstvu odbrane Republike Srbije, gospodin Aleksandar Živković.  
dodatakDODACI
photoFOTOGALERIJA
Poseta delegacije Vojnog centra za strategijske studije Republike Italije Institutu za strategijska istraživanja
Poseta delegacije Vojnog centra za strategijske studije Republike Italije Institutu za strategijska istraživanja
Poseta delegacije Vojnog centra za strategijske studije Republike Italije Institutu za strategijska istraživanja
Poseta delegacije Vojnog centra za strategijske studije Republike Italije Institutu za strategijska istraživanja
Poseta delegacije Vojnog centra za strategijske studije Republike Italije Institutu za strategijska istraživanja
 
Poseta delegacije Vojnog centra za strategijske studije Republike Italije Institutu za strategijska istraživanja
videoVIDEOGALERIJA
14.12.2017
mp4 (93,44 MB)
Video