21.12.2017

U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“
 


U Institutu za strategijska istraživanja održan je tematski okrugli sto „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“ sa namerom sagledavanja stavova domaće stručne i naučne javnosti o problemskom okviru fenomena „hibridnog ratovanja“. Otvarajući skup, direktorka instituta dr Jovanka Šaranović je istakla da je u protekle dve godine Institut angažovan na realizaciji dva veoma važna naučno-istraživačka projekta, s ciljem istraživanja savremenih formi ugrožavanja bezbednosti, a da je projekat „Hibridno ratovanje – iskustvo i perspektive“ jedan od njih.
 

            - Projekat „Hibridno ratovanje – iskustva i perspektive“ pokrenut je početkom 2017. godine sa ciljem razumevanja kako su proces globalizacije, tehničko-tehnološki razvoj a, posebno, informatička revolucija, uticale na promene u oblasti vođenja rata. Kao posledica tih uticaja uočava se da regularne vojne snage gube dosadašnji ekskluzivitet u vođenju rata a da se konvencionalna vojna sila pokazuje sve manje efikasnom naspram netradicionalnog načina vođenja rata. Zato, pitanja ko vodi rat, čime se i gde on vodi, i koji su njegovi ciljevi, sve više zaokupljaju pažnju vojnih i akademskih krugova na početku 21. veka a, sledstveno tome, tradicionalna klasična teorija o ratu je podvrgnuta ozbiljnoj kritici i preispitivanju. „Hibridno ratovanje“ je jedan od termina koji se u poslednjih par decenija koristi za objašnjenje karakteristika savremenih oružanih sukoba a zadatak Instituta jeste da kroz kritički, objektivan, odnosno naučni pristup, razotkrije postojeće pojmovne nejasnoće fenomena „hibridnog ratovanja“ i savremenog rata uopšte, izjavila je direktorka Šaranović.
 

 
Nakon direktorke skupu se obratio rukovodioc projekta pukovnik dr Nebojša Nikolić koji je detaljnije ukazao na ciljeve projekta, njegove faze realizacije, dosadašnje rezulatate i istakao nameru Instituta da krajem sledeće godine organizuje međunarodnu naučnu konferenciju na temu „hibridnog ratovanja“. Prisutnima su se obratili i pukovnik dr Dejan Vuletić i pukovnik dr Miroslav Mitrović koji su bili moderatori tokom skupa.  
Tematskom skupu prisustvovalo je preko 30 učesnika koji su došli iz različitih celina sistema odbrane, fakulteta Univerziteta u Beogradu i naučnih instituta. Organizovan je kroz tri tematske celine u okviru kojih je 15 izlagača prezentovalo svoje radove koji će biti objavljeni u zborniku radova sledeće godine. 
 

Iznoseći zaključke sa skupa, direktorka Šaranović je naglasila da su izneti stavovi više nego korisni u definisanju problemskog okvira istraživanja i daljih pravaca realizacije projekta Instituta. Ona se zahvalila svim učesnicima skupa i pozvala ih na dalju saradnju.
           
           - Današnjim skupom vaša misija ne prestaje, naprotiv. Iako ste sigurno već ranije upozanti, ponoviću da je u vojnom naučnom magazinu „Vojno delo“ pokrenuta rubrika „Hibridno ratovanje“ koja je otvorena za radove svih naših saradnika na projektu. Očekujem vaše dalje angažovanje i doprinos ka našem zajedničkom cilju a to je razotkrivanja svih nepoznanica koja su vezana za fenomen „hibridnog ratovanja“. Ubeđena sam da naša, domaća pamet, znanje i iskustvo može pružiti značajan stručni i naučni doprinos u ovom pogledu, i to na svetskom nivou.
photoFOTOGALERIJA
U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“
U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“
U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“
U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“
U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“
 
U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“
U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“
U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“
U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“
U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“
 
U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“
U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“
U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“