20.04.2018

Održana 18. godišnja konferencija Evro-atlanske radne grupe za studije konflikta
 


U Centralnom domu Vojske Srbije u Beogradu odžana je 18. godišnja konferencija Evro-atlanske radne grupe za studije konflikta u koorganizaciji Vojnog muzeja iz Beča i Instituta za strategijska istraživanja Univerziteta odbrane MO Republike Srbije. 


Tema konferencije bila je „Planiranje saveza i koaliciono ratovanje: istorijski i savremeni pogledi“ („Alliance planning and collation warfare: historical and contemporary approaches”).
 

Na konferenciji je uzelo učešća 44 vojnih istoričara i stratega iz SAD, Ruske Federacije, Nemačke, Francuske, Austrije, Holandije, Švedske, Danske, Izraela, Turske, Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Grčke, Makedonije, Gruzije, Slovenije i Srbije. Rad je organizovan u pet panela održanih 17. i 19. aprila u kojima je predstavljeno 26 radova. Za goste iz inostranstva je 18. aprila organizovan kulturni program obilaska Beograda (Etnografski muzej, Istorijski muzej Srbije, poseta Starom i Belom dvoru i Muzej Nikole Tesle).
 

Konferenciju je u ime rektora Univerziteta odbrane general-majora dr Mladena Vurune otvorio pukovnik dr Ivan Vulić. Navedena konferencija predstavlja najveći uspeh u istoriji Evro-atlanske radne grupe za studije konflikta kako po broju učesnika tako i po broju zemalja iz kojih su došli ali i širokog spektra naučnih rezultata koji su na njoj prezentovani. Zbornik radova sa konferencije biće objavljen u toku 2019. godine. Održavanje konferencije finansijski je podržalo Ministarstvo odbrane i sporta Republike Austrije.