vanredni profesor dr Stanislav Stojanović, Načelnik Odeljenja za studije bezbednosti


Naučno zvanje: naučni saradnik
Ekspertska oblast: strategija, međunarodni odnosi, bezbednost
 
Kontakt:
Telefon: +381 11 2063 657
e-mail: stanislav.stojanovic@mod.gov.rs
 
Biоgrafija:
 
Vanredni prof. dr Stanislav Stojanović zaposlen je u Institutu za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane Republike Srbije od 2013. godine. Magistrirao je na Fakultetu bezbednosti u Beogradu 1995. godine na temu Problem prirodnog stanja u političkoj filozofija Tomas Hobsa. Na istom fakultetu odbranio je doktorsku disertaciju Bezbednosni rizici procesa globalizacije 2007. godine. U Ministarstvu odbrane obavljao je dužnost šefa Odseka za bezbednosbne procene, Načelnika Odeljena za strategiju i Zamenika načelnika Uprave za strategijsko planiranje, kao i dužnost Načelnika Katedre strategije na Vojnoj akademiji gde je i izabran u nastavno zvanje vanrednog profesora iz oblasti Strategije. Realizuje nastavu na osnovnim, master i doktorskim studijama, kao i na Generalštabnom usavršavanju i Visokim studijama bezbednosti na Vojnoj akdemiji. Objavio je veći broj radova koji se bave savremenim problemima bezbednosti, pre svega problemima globalizacije i njenih implikacija na bezbednost, kao izazovima sa kojima se suočava savremena strategijska misao.
 
Bibliografija:

KNjIGE I MONOGRAFIJE:

Katarina Štrbac, Stanislav Stojanović, Milovan Subotić, Branislav Milosavljević, Miloš Milenković, Jasminka Simić, „Strategijsko-bezbednosni trendovi u Jugoistočnoj Evropi do 2020. Godine“, Medija centar ODBRANA, Beograd, 2015.

Božidar Forca, Stanislav Stojanović, Zoran Putica, Katarina Terzić, „Bela knjiga odbrane Republike Srbije“,  Medija centar ODBRANA, Beograd, 2010.

Stanislav Stojanović, „Hobsova teorija ljudske prirode i perspektive mira i poretka“, Medija centar ODBRANA, Beograd, 2012. 

Stanislav Stojanović, „Globalizacija i bezbednosne perspektive sveta“, VIZ, Beograd, 2009.

Neđo Danilović, Katarina Štrbac, Stanislav Stojanović, „Bela knjiga odbrane Državne zajednice Srbija i Crna Gora“, NIC VOJSKA, Beograd, 2005.

OBJAVLjENI RADOVI:

Stanislav Stojanović, Ksenija Đurić Atanasievski, „Deficiti i ograničenja globalnog upravljanja“, Srpska politička misao, vol.52, 2/2016.   

Brankica Potkonjak-Lukić, Stanislav Stojanović, „Vojna neutralnost Republike Srbije u svetlu teorije determinističkog haosa“, Zbornik radova sa naučnog skupa „Uticaj vojne neutralnosti Srbije na stabilnost i bezbednost u Evropi, Institut ѕa međunarodnu politiku i privredu, Institut za strategijska istraživanja, Hans Seidel  Stiftung  fondacija, Beograd, 2016.

Stanislav Stojanović, „Globalizacija između kraja i povratka istorije“, Vojno delo, 3/2016.

Stanislav Stojanović, Goran Mandić, „Bezbednost sveta između kraja i povratka istorije“, Međunarodni problemi - International Problems, Vol.LXVIII No.2-3/ 2016. 

Stanislav Stojanović, „Republika Srbija i bezbednost i stabilnost na Balkanu“, Bezbednosni forum, 1/2016.   

Stanislav Stojanović, Brankica Lukić-Potkonjak, „Strategijsko-bezbednosni trendovi i projekcija strateškog okvira bezbednosti Republike Srbije“, Zbornik radova sa naučnog skupa „Srbija i strategijska raskršća“, Beograd, septembar 2016.

Stanislav Stojanović, „Globalizacija i povratak istorije 2015“, Godišnjak Fakulteta bezbednosti 2015, Beograd,  2016.

Stanislav Stojanović, „Security of the World between Hobbes and Kants theoretical postulates“, ARCHIBALD REISS DAYS, Belgrade, 10-11 March 2016, Thematic Conference Proceedings of International Significance, VOLUME II, Academy of Criminalistic of Police studies, Belgrade, 2016.

Stanislav Stojanović, „Srbija i zajednička bezbednosna i odbrambena politika EU“, Novi glasnik, 1/2015.

Stanislav Stojanović, Branislav Milosavljević, Miloš Milenković, „Energy security as a condition for stability of Republic of Serbia“, First international scientific-profesional conference  SECURE SERBIA, Crisis and Emergency Situations Management Theory and Practis, Belgrade 2015.

Stanislav Stojanović, Veljko Blagojević, „Strategijski kontekst Prvog svetskog rata“, Vojno delo, br. 1/2015.

Veljko Blagojević, Stanislav Stojanović, „Zašto rat a ne međunarodni kongres1914. godine, Vojno delo, 3/2015.

Stanislav Stojanović, Jovanka Saranović, „Idea of Security Community and the Balkans“, The Review of International Affairs, VOL.LXVI, 327 No.br 1158-1159, april-septembar 2015.

Stanislav Stojanović, Jovanka Šaranović, „Racionalni osnovi strategijskog mišljenja, Zbornik radova sa naučnog skupa „Šest decenija Škole nacionalne odbrane: koreni raskršća i perspektive“, Beograd, novembar 2015.

Stanislav Stojanović, Dragan Bojanić, Darko Bozanić, „Globalization and contemporary Strategic Tought», Managment – Theory, Education and Practise“, Conference Procedings of International Scientific Conference,  Liptovsky Mikulaš, Slovakia, 2014.

Stanislav Stojanović, Zoran Jeftić, „Savremeni svet i strategijska misao“, Zbornik Sadržaj bezbednosnih izazova Srbije na početku 21. veka, Inovacioni centar Fakulteta  bezbednosti, Beograd, 2014.

Stanislav Stojanović, S.Đukić, Igor Barišić, „Strategijska situacija i ključni događaji koji su prethodili Kolubarskoj bici“, Projekat Komparativna analiza Kolubarske bitke, Medija centar ODBRANA, Beograd, 2014.

Stanislav Stojanović, „Strategic thinking  and protection of national interests“, Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije „Dani Arčibalda Rajsa 2013“, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 2013. 

Stansilav Stojanović, „Prikaz knjige - Moć i nemoć pregovaranja, Politička revija, Vol. 30, No 4/2011.

Stanislav Stojanović, „Suština i karakteristike NATO-a kao političke i vojne alijanse i dugoročni interesi Republike Srbije prema NATO-u“, Zbornik sa konferencije, Srbija i NATO,  Beogradski forum za svet ravnopravnih, Beograd, 2011. 

Stanislav Stojanović, „Savremeno poimanje bezbednosti i bezbednost Republike Srbije“, Zbornik radova sa međunarodne konferencije  Srbija u  savremenom geostrateškom okruženju, Beograd, Medija centar ODBRANA, Beograd, 2010.

Zoran Jeftić, Stanislav Stojanović, „Različiti tretmani bezbednosti pretpostavke za definisanje pojma bezbednosti“, Zbornik Rizik, moć i zaštita - Uvođenje u studije bezbednosti, Službeni glasnik, Beograd, 2010.

Stanislav Stojanović, „Strategija nacionalne bezbednosti i strategija odbrane Republike Srbije kao činioci bezbednosnog i odbrambenog aspekta priključenja EU“, Zbornik radova „Bezbednosni i odbrambeni  aspekti priključenja Republike Srbije EU“, Institut za strategijska istraživanja, Misija OEBS u Beogradu, Beograd, 2010. 

Stanislav Stojanović, „Projekcija brojne veličine Vojske Srbije“, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa „Vojna profesija u Srbiji-stanje i perspektive“, Vojnoizdavački zavod,  Beograd , 2009.

Stanislav Stojanović, „Perspektive bezbednosti savremenog sveta, Vojno delo br. 4/2008. 

Stanislav Stojanović, „Proces denacionalizacije i bezbednost, Vojno delo br.3/ 2007.

Neđo Danilović, Stanislav Stojanović, Političke osnove za strategijsko planiranje odbrane Republike Srbije, Međunarodna politika, br.1122, april-jun 2006.

Stanislav Stojanović, „Bezbednosni rizici globalizacije“, Vojno delo br. 1/2005.

Stanislav Stojanović, „Neminovnost sukoba u političkoj filozofiji Tomasa Hobsa“, Vojno delo, Beograd, 3/1997. 
dodatakDODACI
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
photoFOTOGALERIJA
vanredni profesor dr Stanislav Stojanović, Načelnik Odeljenja za studije bezbednosti
vanredni profesor dr Stanislav Stojanović, Načelnik Odeljenja za studije bezbednosti
vanredni profesor dr Stanislav Stojanović, Načelnik Odeljenja za studije bezbednosti
vanredni profesor dr Stanislav Stojanović, Načelnik Odeljenja za studije bezbednosti
vanredni profesor dr Stanislav Stojanović, Načelnik Odeljenja za studije bezbednosti
 
vanredni profesor dr Stanislav Stojanović, Načelnik Odeljenja za studije bezbednosti
vanredni profesor dr Stanislav Stojanović, Načelnik Odeljenja za studije bezbednosti
vanredni profesor dr Stanislav Stojanović, Načelnik Odeljenja za studije bezbednosti
vanredni profesor dr Stanislav Stojanović, Načelnik Odeljenja za studije bezbednosti
vanredni profesor dr Stanislav Stojanović, Načelnik Odeljenja za studije bezbednosti
 
vanredni profesor dr Stanislav Stojanović, Načelnik Odeljenja za studije bezbednosti