01.10.2018

Poseta novog i prethodnog Rektora Univerziteta odbrane Institutu za strategijska istraživanja


U sklopu primopredaje dužnosti Rektora Univerziteta odbrane, prethodni rektor general-major prof. dr Mladen Vuruna i novopostavljeni general-major docent dr Goran Radovanović, posetili su Institut za strategijska istraživanja. Tokom posete direktorka Instituta vanr. prof. dr Jovanka Šaranović, uz prisustvo članova užeg kolegijuma, upoznala je novog rektora sa delokrugom i organizacijom Instituta kao i zadacima na kojima je Institut trenutno težišno angažovan.