28.09.2018

Učešće pripadnika Instituta na naučnom skupu „Religijski i konfesionalni identiteti kao akteri mogućih sukoba na Balkanu i Evropi“

Potpukovnik dr Milovan Subotić iz Instituta za strategijska istraživanja učestvovao je na naučnom skupu „Religijski i konfesionalni identiteti kao akteri mogućih sukoba na Balkanu i Evropi“ koji se pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost i Fakulteta za evropske pravno-političke studije održao u Novom Bečeju, 27-28. septembra 2018. godine. Tokom radnog dela skupa potpukovnik Subotić izložio je naučni rad „Zloupotreba verskih i etničkih identiteta na Balkanu kao potencijal za ekstremističko ispoljavanje“.