vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja


Naučno zvanje: naučni saradnik
Ekspertska oblast: odbrana, bezbednost, civilna zaštita, rodna ravnopravnost
 
Kontakt:
Telefon: +381 11 2063 955
e-mail: jovanka.saranovic@mod.gov.rs
 
 
Biografija:
 
Vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović diplomirala je 1985. na Fakultetu bezbednosti u Beogradu gde je 2005. doktorirala sa temom „Angažovanje žena u funkciji racionalnijeg raspolaganja ljudskim resursima u odbrani“. Naučni saradnik je na Institutu za strategijska istraživanja i vanredni profesor na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije. U sklopu stručnog usavršavanja učestvovala je u radu više seminara u zemlji i inostranstvu iz sledećih oblasti: menadžment u odbrani, evrointegracije, reforma sistema odbrane, rodna ravnopravnost u sektoru bezbednosti. Trenutno se nalazi na dužnosti direktorke Instituta za strategijska istraživanja. Pre toga obavljala je dužnosti istraživača i rukovodioca u Centru za strategijska istraživanja i studije OS „Maršal Tito“, Institutu ratne veštine i Institutu za strategijska istraživanja. Rukovodila je naučno-istraživačkim projektima: Obim i modaliteti angažovanja žena u savremenim armijama; Stavovi srednjoškolske omladine o školovanju na Vojnoj akademiji; Javnost Vojske Srbije o reformi vojske i bezbednosnim integracijama; Prilagođenost studenata VA uslovima školovanja i obuke i Rodni aspekt u vojnoj profesiji. U okviru realizacije programa reforme sistema odbrane bila je na čelu radne grupe za školovanje devojaka na Vojnoj akademiji VS. Pored primarne dužnosti direktorke Instituta za strategijska istraživanja, postavljena je i za savetnicu ministra odbrane za rodna pitanja. Član je Multi-sektorskog koordinacionog tela Vlade Srbije i predstavnik MO u izradi Nacionalnog akcionog plana za izradu NAP za implementaciju Rezolucije SB UN 1325 u periodu 2010-2015 i član radnog tima Vlade Srbije za izradu NAP za period 2016-2020. Autor je i koautor sedam knjiga, velikog broja naučnih i stručnih članaka iz oblasti bezbednosti, odbrane, civilne zaštite i rodne ravnopravnosti. U SEESAC bazi eksperata navedena je kao ekspertkinja za rodnu ravnopravnost. Član je uređivačkog odbora časopisa „Vojno delo“, „Vojnoistorijski glasnik“, i „Voenen žurnal“ iz Sofije. Dobitnik je godišnje nagrade „Vojno delo“ za najbolji članak-studiju u 2011. godini i  nagrade „Anđelka Milić“ za ključni doprinos u afirmaciji rodne ravnopravnosti u MO i VS za 2016. godinu koju dodeljuje Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta Filozofskog Fakulteta u Beogradu.
 
Bibliografija:
 
KNjIGE I MONOGRAFIJE:
 
Jovanka Saranović, Zoran Kilibarda, „In step with the time - Ministry of Defence and Armed Forces of Serbia on the Road of Objectification of Gender Equity“, Institut for starategic studies,  Media center “Defense”, Belgrade, 2011.
 
Jovanka Šaranović, „Školovanje žena“, Monografija Srpsko vojno školstvo, Ministarstvo odbrane Republike Srbije, 2010.
 
Jovanka Šaranović, Srđan Milenković, Anita Đorđević, Tatjana Višacki, „Maturanti o profesiji oficir“, Institut za strategijska istraživanja, Beograd, 2008.
 
Jovanka Šaranović, Zoran Kilibarda, „Školovanje devojaka na Vojnoj akademiji“, Ministarstvo odbrane, Sektor za ljudske resurse, Uprava za školstvo, Vojna akademija, Beograd, 2007.
 
Jovanka Šaranović, „Žena u odbrani - od tradicionalnog do savremenog“, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 2006.
 
Branislav Đorđević, Mitar Kovač, Jovanka Šaranović, „Srpski vojni pomenik“, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 2005.
 
Jovanka Šaranović, Đuro Fuletić, Milojko Nikolić, Zlatan Jeremić, „Istorija ratne veštine-period do 1920“, poglavlje Stari vek, VIZ, Beograd, 2000.
  
OBJAVLjENI RADOVI:
 
Станислав Стојановић, Јованка Шарановић, Азијски Пацифик и америчко-кинеско надметање, Српска политичка мисао бр. 1, Институт за политичке студије, Београд, 2021. 

Јованка Шарановић, Наташа Станојевић, Дејан Вулетић, ''Development opportunities for growing economies on the routes of New China’s Silk Road: case study of Serbia'', IPMA SENET Project Management Conference ''Challenges of Growing Economies'', IPMA Serbia, Belgrade, 19-20 May 2019.
 
Дејан Вулетић, Јованка Шарановић, Иван Вулић, IPMA SENET Project Management Conference ''Challenges of Growing Economies''. Article: ''Risk management in critical information infrastructures'', IPMA Serbia, Belgrade, 19-20 May 2019.
 
Дејан Вулетић, Јованка Шарановић, Иван Вулић, The relationship between the US and China in cyber space, Међународни научни скуп ''Дани Арчибалда Рајса''. Криминалистично-полицијска академија; 6-7 новембар 2019.
 
Милинко Врачар, Јованка Шарановић, „Трансформација рата на размеђу 20 и 21. века“, Српска политичка мисао, 2/2018, Институт за политичке студије, Београд (135-153).
 
Јованка Шарановић, Будислав Суша, Анита Ђорђевић, „Утицај социјалних аспеката прилагођавања током школовања на образовну успешност кадета  Војне  академије”, Војно дело, 2/2016.
 
Jovanka Saranovic, Brankica Lukic-Potkonjak, Tatjana Visacki, „Achivements, challenges and perspectives of the implementation of UNSCR 1325 in the Ministry of defence and the Serbian Armed forces“, Contemporary military challenges, 2016.
 
Katarina Jonev, Hatidža Beriša, Jovanka Šaranović, „The role of the United States of America in the Post-Cold War World: A Global leader or hegemon”, Journal of Liberty and International Affairs, 2016 .
 
Tatjana Višacki, Jovanka Šaranović, „Integration of gender perspective in the defence system of the Republic of Serbia – employees views“, Gender Eguality in Defence System, Accomplishments and Trends, Thematic Collection of Article, 2016.
 
Дејан Вулетић, Јованка Шарановић, „Security Risks on Social Networking Websites”, International scientific conference „Archibald Reiss Days“, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2016.
 
Милинко Врачар, Јованка Шарановић, „Геополитичко позиционирање ЕУ у мултиполарном свету и његов утицај на стратешка опредељења Републике Србије“, Зборник радова са научног скупа „Србија и стратегијска раскршћа“, ШНО, Институт за стратегијска истраживања, Београд, 2016.
 
Хатиџа Бериша, Јованка Шарановић, Раде Славковић, „Безбедносне импликације глобализације“, IX међународни научни скуп Дани безбједности на тему „Савремени безбједносни ризици и пријетње и њихов утицај на безбједност држава региона“, Бања Лука, 2016.
 
Јованка Шарановић, Биљана Лукић-Поткоњак, Станислав Стојановић, „Утицај физичких способности жена на њихово ангажовање у војсци“, Међународна научна конференција „Жене у спорту“, Факултет за спорт, Универзитет „Унион-Никола Тесла“, 2015.
 
Јованка Шарановић, Татјана Вишацки, Станислав Стојановић, „Менаџмент људским ресурсима и родна перспектива у МО и ВС“, Трећи научно-стручни скуп „Политехника 2015“.
 
Tatjana Visacki, Jovanka Saranović, „Integration of gender perspective in the defence system of the Republic of Serbia - Employees views“, International Conference, Abstract proceedings, Strategic Research Institute, Belgrade, 2015.
 
Dejan Vuletic, Jovanka Saranovic, Jan Marcek, „Lack of Computer Emergency Response Team in the Republic of Serbia-A Security Challenge“, International scientific conference „Archibald Reiss Days“, Thematic conference proceedings of international significance, Volume III, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2015.
 
Зоран Килибарда, Јованка Шарановић, Вања Роквић, „Чувари стереотипа о жени као ограничавајућем фактору групне ефикасности“, Војно дело 3/2015.
Stanislav Sтojanović, Jованка Saranović, „Idea of Security Community and the Balkans“, The Review of International Affairs, VOL.LXVI, 327 No.br 1158-1159, april-septembar 2015.
 
Станислав Стојановић, Јованка Шарановић, „Рационални основи стратегијског мишљења“, Зборник радова са научног скупа: Шест деценија ШНО: корени, раскршћа и перспективе, Универзитет одбране, Војна академија, Београд, 2015.
 
Јованка Шарановић, Милован Суботић, „Исламистички екстремизам на Балкану и војни аспект проблема“, Политика националне безбедности бр. 2/2014, Институт за политичке студије, Београд.
 
Taтјана Вишацки, Јованка Шарановић, „Социодемографске варијабле као детерминанте задовољства послом запослених у војној средини“, Зборник радова, 17th Internatinal Conference Dependability and Quality Management ICDQM, Belgrade, 2014.
 
Јованка Шарановић, Иван Димитријевић, Татјана Вишацки, „Родно осетљив језик – искуства из Војске Србије“, Војно дело, јесен/2014.
 
Jovanka Saranović, Tatjana Visacki, „Social support to the women s career development in the Serbian Army“, Contemporary Macedonian Defence, Ministry of Defence of the Republic of Macedonia, 2013.
 
Небојша Николић, Јованка Шарановић, „Специфичности акредитације стратегијских истраживања у систему одбране“, XVII Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента - YUPMA 2013.
 
Jovanka Saranovic, Zoran Kilibarada, „Serbian Experience in Education at the Military Academy“, International Conference: Professional Military Education and Defence Studies: Past, Present and Future, Sofia, 2012.
 
Jovanka Saranovic, Zoran Kilibarada, „Drafting the National action plan for the implementation of the United Nations Security Council Resolution 1325 - the experience of Serbia“, International Conference Sofia, Collection of papers, Sofia, 2012.
 
Јованка Шарановић, „Искорак Војске Србије ка вишим стандардима родне равноправности», Међународна конференција „Жене у сектору безбедности – регионална перспектива“, Тематски зборник радова, Београд, 2012.
 
Јованка Шарановић, „Родна равноправност у Војсци Србије-између диктата прошлости и изазова будућности“, Војно дело бр. 1/2011.
 
Јованка Шарановић, Дејан Вулетић, „Резултати истраживања Института за стратегијска истраживања у функцији развоја наука одбране», Војно дело, Специјално издање, 2011.
 
Јованка Шарановић, Дејан Вулетић, „Резултати истраживања Института за стратегијска истраживања у функцији развоја наука одбране“, Зборник резимеа са научно стручног скупа „Науке одбране“, Војна академија, Београд,  2011.
 
Јованка Шарановић, „Допринос ВС афирмацији родне равноправности у сектору безбедности“, Центар за безбедносне студије, Ревија за безбедност, 4/10.
 
Јованка Шарановић, „Родна равноправност и жене у систему одбране“, Зборник радова са научно-стручног скупа Војна професија у Србији- стање и перспективе, Београд, 2009.
 
Jovanka Saranovic, „Quality of civil defense units manning as prerequisit for more efficient employment in emergencies“, International scientific conference Civil emergencies, Collection of papers, Belgrade, 2009.
 
Јованка Шарановић, „Жене као нови фактор безбедности у војсци“, Ревија за безбедност, 7/2008.
 
Јованка Шарановић, Зоран Килибарда, „Ангажовање жена у функцији побољшања квалитета попуне јединица цивилне заштите“, Дефендологија, бр. 19-20/2007, Бања Лука.  
 
Јованка Шарановић, Зоран Килибарда, „За и против школовања жена за официрске дужности у Војсци Србије“, Војно дело, бр.1/2007.
 
Јованка Шарановић, Анита Ћорђевић, Татјана Штетин, „Ставови и мотивисаност средњошколске омладине за школовање на ВA”, 55. научно-стручни скуп психолога Србије, Лепенски Вир, 2007.
 
Зоран Килибарда, Јованка Шарановић, „Образовни и социјално-економски корелати мотивисаности девојака за војни позив“, Зборник радова Факултета безбедности, Београд, 2007.
 
Јованка Шарановић, Зоран Килибарда, „У сусрет школовању жена на Војној академији“, Школовање и обука у систему одбране - евроатлански аспект, Научно-стручна конференција са међународним учешћем, Београд, 2006.
 
Јованка Шарановић, „Историјска и научно-теоријска исходишта савременог обликовања улоге жене у војсци“, уводно излагање на међународној конференцији „Жене у војсци“ Зборник  радова, 2006.
 
Јованка Шарановић, „Квалитет попуне цивилне заштите и хумана безбедност“, Безбедност, 2/2006.
 
Јованка Шарановић, Јан Марчек, Зоран Килибарда, „Утицај образовног профила и радног искуства официра на њихове процене  могућности ангажовања жена у војсци“, Војно дело, бр. 4/2005.
 
Јованка Шарановић, Склоности жена за обављање послова у војсци“, Нови гласник бр.4/2005.
 
Јованка Шарановић, „Ангажовање жена у страним армијама“, Нови гласник бр.4/ 2004. 
 
Јованка Шарановић, „Борба против тероризма“, Безбедност бр.3/ 2003.
 
Зоран Килибарда, Јованка Шарановић, „Геополитика Русије од експанзионизма до дефанзиве“, Војно дело, бр.6/ 2001.
 
Зоран Килибарда, Јованка Шарановић, „Историјски корени и изазови геополитике савремене Русије“, Војно дело, бр. 4-5/2000.
 
Зоран Килибарда, Јованка Шарановић, „Безбедност Финске у Европи која се мења“, Савремени проблеми ратне вештине бр. 34-35/1996.
 
Зоран Килибарда, Јованка Шарановић, „Развој војне технологије и њен утицај на финску доктрину ратовања“, Савремени проблеми ратне вештине бр. 30/1996.
 
Јованка Шарановић, „Ограничења и могућности ангажовања жена у одбрани земље“, Војно дело, бр 2/ 1995.
 
Зоран Килибарда, Јованка Шарановић, „Нова геополитика, светски поредак и северна Европа у модерној геополитичкој перспективи“,  Војно дело, бр.2/1994.
 
Јованка Шарановић, „Макијавели о вештини ратовања“, Савремени проблеми ратне вештине бр. 28/1993.
dodatakDODACI
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
photoFOTOGALERIJA
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
 
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
 
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
 
videoVIDEOGALERIJA
24.10.2012
Međunarodna naučna konferencija o balkanskim ratovima
13.03.2017
Predstavnice Ministarstva odbrane na tribini o rodnoj ravnopravnosti u Novom Sadu
06.02.2017
mp4 (67,91 MB)
Dan Instituta za strategijska istraživanja 2017
30.09.2016
Naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“ 2016
12.05.2014
Dan Instituta za strategijska istraživanja 2014
03.05.2015
RTS: Intervju sa direktorkom Instituta za strategijska istraživanja dr Jovankom Šaranović
 

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in Unknown on line 0