11.10.2018

Učešće pripadnika Instituta na 4. Međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji Bezbednost i krizni menadžment-teorija i praksa-BeKMen - 2018
 
Potpukovnik mr Branislav Milosavljević iz Instituta za strategijska istraživanja učestvovao je na 4. Međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji Bezbednost i krizni menadžment-teorija i praksa (BeKMen-2018) koji je u organizaciji Regionalne asocijacije za bezbednost i krizni menadžment (RABEK) održana dana 11.10.2018. godine u Obrenovcu. U okviru panela teorija i praksa bezbednosti, potpukovnik Milosavljević je izložio rad na temu „Osnovne odrednice streteške kulture Izraela“.