28.10.2018

Na Sajmu knjiga predstavljen Zbornik radova „Žene mir i bezbednost, rodna analiza 2010-2015“.
 


U okviru predstavljanja sistema odbrane na 63. Međunaradnom sajmu knjiga u Beogradu, u tematskom bloku „Žene u sistemu odbrane“, danas je predstavljen Zbornik radova „Žene mir i bezbednost, rodna analiza 2010-2015“. U predstavljanju zbornika učestvovali su Zoran Đorđević, nekadašnji ministar odbrane a sada ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zatim recenzenti zbornika prof. dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja, dr Zorica Mršević, naučna savetnica iz Instituta društvenih nauka kao i autori dr Biljana Stojković, pukovnik dr Snežana Vasić,  prof. dr Ksenija Đurić Atanasijevski.  

Zoran Đorđević, ranije na čelu Ministarstva odbrane i Političkog saveta Vlade Srbije za sprovođenje Akcionog plana za primenu RSBUN 1325, istakao je da tek kada je 2012. godine došao na čelo radnog tela za sprovođenje ravnopravnosti u sistemu odbrane, shvatio je koliko je to obiman posao.
„Danas u Ministarstvu rada postoji sektor koji se bavi ovim pitanjem. Žena u sistemu odbrane više nije tabu tema. Ako ni po čemu drugom, mislim da ću kao ministar odbrane biti upamćen kao onaj koji se zalagao, zajedno sa ovim timom, da bude više devojaka kadeta na Vojnoj akademiji kao i da devojke uđu i u Vojnu gimnaziju. Sam zbornik je izuzetno vredan zbog iskustva koje prenosi i mislim da će biti od koristi za sve one koji će tek početi da se bave ovom temom“, rekao je kinistar Đorđević. 
 

Dr Jovanka Šaranović, direktor Instituta za strategijska istraživanja Univerziteta odbrane dugo se bavi pitanjem ravnopravnosti i uvođenjem dama u vojne redove. U svom obraćanju istakla je da je zbornik svedočenje o petogodišnjem putu implementacije jednog srednjoročnog planskog dokumenta koji je donela Vlade Srbije, o putu kojim se išlo, pozitivnim praksama, novinama koje su uvođene, multisektorskoj i međunarodnoj saradnji.

„Zbornik je rezultat timskog istraživačkog rada i pruža hronološki presek i sažetu deskriptivnu analizu rezultata Radne grupe ministarstva odbrane u implementaciji aktivnosti koje je definisao Nacionalni akcioni plan za primenu RSBUN 1325. Zbornik se bavi metodama i tehnikama rodne analize, praćenjem i analizom rada institucionalnih tela i mehanizama rodne ravnopravnosti, zastupljenošću žena u odlučivanju, edukacijama o rodnoj ravnopravnosti i zaštiti žena i značaju i ulozi medija u ostvarivanju ciljeva rodne ravnopravnosti. Ono što je izloženo u zborniku, po dobra je osnova za pomake koji bi trebalo da budu vidljivi u vremenu koje je pred nama, merenje napretka i buduća dubinska istraživanja. Zbornik je osmišljen na način da obezbedi pouzdan materijal na koji će pripadnici akademske zajednice moći da se pozivaju a praktičari da se oslone u svom svakodnevnom radu“, istakla je dr Šaranović.
videoVIDEOGALERIJA
30.10.2018
mp4 (5,29 MB)
Video
30.10.2018
mp4 (14,77 MB)
Video
30.10.2018
mp4 (13,07 MB)
Video