Tematski zbornik radova „Dobrovoljci u Velikom ratu 1914 - 1918“
Stogodišnjica Prvog svetskog rata predstavlja jubilej svetskog značaja. Rat kao složena društvenoistorijska pojava otvara mnoga pitanja na koja je istoriografija dala odgovor samo delimično ili se još uvek nalazi u procesu traganja z aobjašnjenjima njihovih uzroka, tokova i posledica. Jedno od takvih pitanja jeste i problem dobrovoljaca u Velikom ratu koje kao fenomen nije ostalo ograničeno na jednu naciju ili državnu teritoriju već je postalo opšteistorijski fenomen. Međunarodni tematski zbornik „Dobrovoljci u Velikom ratu 1914-1918“ koji Istorijski institut, Institut za strategijska istraživanja MO Republike Srbije i Matica srpska iz Novog Sada predstavljaju naučnoj javnosti i široj čitalačkoj publici ima za cilj da pokaže da sve događaje iz Velikog rata treba posmatrati u njihovom širem kontekstu, te da se podsticanjem međunarodnog dijaloga među istoričarima, komparativnom metodom i naučno zasnovanim otvaranjem spornih i istorijski neobrađenih pitanja mogu prevazići sva pojednostavljivanja i njhova zloupotreba u dnevnopolitičke svrhe. U zborniku su objaljena istraživanja 27 istoričara iz Italije, Bugarske, Rusije, Rumunije, Poljske, Slovenije, Mađarske, Nemačke i Srbije.
dodatakDODACI