06.11.2018

Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”

Povodom obeležavanja 70 godina postojanja vojne psihologije u Srbiji, danas je u Domu Vojske Srbije, u organizaciji Instituta za strategijska istraživanja Univerziteta odbrane, otvoren dvodnevni međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”.


Ovo je prvi put da se na međunarodnom nivou održava naučni skup vojnih psihologa u Srbiji a posvećen je značajnoj temi kakva je stres u vojnoj profesiji. Na važnost ovog skupa dodatno ukazuje i prisustvo eminetnih stručnjaka vojne psihologije iz velikog broja zemalja, Indije, Kanade, Južne Afrike, Estonije, Velike Britanije, Hrvatske, Slovenije i Srbije. 
 

U ime domaćina skupa, prisutnima se obratila direktorka Insituta za strategijska istraživanja, prof. dr Jovanka Šaranović, istakavši da je Institut naučnoistraživačka organizacija koja se bavi interdisciplinarnim istraživanjima u različitim oblastima društvenih i humanističkih nauka. Kroz svoj tridesetčetvorogodišnji rad, između ostalog, bavio se i psihološkim temama: vrednosnim sistemom i stavovima pripadnika sistema odbrane o reformi vojne organizacije, organizacionom kulturom, angažovanjem žena u vojnoj profesiji, kao i psihološkim faktorima porodičnog i društvenog konteksta odabira vojne profesije, faktorima prilagođavanja uslovima školovanja i rada u vojnom sistemu i faktorima uspešnosti u vojnoj profesiji.
 

Nakon direktorke učesnicima se obratio Rektor Univerziteta odbrane, general-major docent dr Goran Radovanović, koji je ukazao na važnost edukacije svih pripadnika sistema odbrane temama iz oblasti vojne psihologije.

”Posebno sam ponosan što naš Institut za strategijska istraživanja organizuje ovakvu aktivnost. Opšte su poznate specifičnosti vojne profesije, izazovi i teškoće s kojima se ljudi sreću u miru, ali i u ratu, pri izvršavanju zadataka i realizaciji misija koje se postavljaju pred vojnu organizaciju. Jedna od velikih teškoća je upravo stres. Veoma je značajno da se o fenomenu stresa u vojnoj profesiji raspravlja na jednom ovako visokom naučnom nivou, kako bi se doprinelo umanjenju stresa u vojsci”, rekao je na otvaranju Rektor Univerziteta odbrane general-major docent dr Goran Radovanović.
 

Međunarodnu konferenciju zvanično je otvorio državni sekretar Aleksandar Živković koji je istakao da vojna profesija zahteva više od zaposlenog nego što je to slučaj u drugim profesijima.

”Razvijanje vojne psihologije na području naše zemlje je zadatak i obaveza koju imamo prema psihološkoj nauci uopše, prema utemeljivačima vojne psihologije u Srbiji i generacijama koje doprinose njenom razvoju. Taj zadatak sveobuhvatnije možemo realizovati saradnjom vojnih psihologa kroz zajedničke naučne skupove, publikacije, edukacije, empirijska istraživanja, jer je čovek naiscrpna tema, pogotovo kada je angažovan na specifičnim vojnim zadacima i u vojnom okruženju”, rekao je Živković.

 


Prvog dana skupa govorilo se o psihoanalitičkoj teoriji traume i njenoj primeni u vojnom okruženju, o ratnim neurozama i posledicama rata, o vojnom i civilnom egu, kao i o stresu zaposlenih u stranim vojnim armijama.

U uvodnom predavanju prof. dr Gideon van Djuk sa Fakulteta vojnih nauka Stelenboš Univerziteta iz Južnoafričke Republike, govorio je o stresu i njegovom lečenju u izazovnoj profesiji kao što je vojna, o izazovu psihologa u mogućnosti promene prirode ratovanja kako bi se minimalizovao stres.

Inspirisan uvodnim izlaganjem, državni sekretar Živković, kao jedan od mnogih koji su učestvovali u vojnim zadacima tokom svoje vojne karijere, prisutnima je sugerisao da se ne razmatraju samo mere sanacije post-traumatskog stresa, već da psiholozi sa ostalim nosiocima aktivnosti razmotraju i tzv. „ofanzivnu” meru, tj. kojim sredstvima treba vršiti pripremu vojnika za izvršenje budućih zadataka i podizati njihovu otpornost na stres.


U okviru današnjeg skupa održana je psihološka radionica u izvođenju potpukovnika prof. dr Žaka Govsa iz Kanade na temu: Diferenciranje borbenog stresa, posttraumatskog stresa i traumatskog stresa osoba sa invaliditetom. Svim učesnicima skupa koji su prisustvovali radionici uručeni su sertifikati.
  
Među prisutnima na konferenciji pored profesora i izlagača sa stranih univerziteta, bili su i vojni psiholozi Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, psiholozi Ministarstva unutrašnjih poslova, kadeti Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA kao i mnogobrojni učesnici koje je interesovala današnja tema.
 
Konferencija je podeljena u dva panela, a za završetak sutrašnjeg rada predviđena je promocija tematskog zbornika sa 19 naučnih radova 32 autora, ”Stres u vojnoj profesiji” u izdanju Instituta za strategijska istraživanja Univerziteta odbrane i Fakulteta vojnih nauka Stelenboš Univerziteta iz Južnoafričke Republike.

 

Moderator tokom prvog Međunarodnog naučnog skupa ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive” bila je docent dr Anita Pešić iz Instituta za strategijska istraživanja koja je ujedno bila i predsednik organizacionog odbora.
photoFOTOGALERIJA
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
 
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
 
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
 
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
 
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
 
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
 
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”
Međunarodni naučni skup ”Stres u vojnoj profesiji – dostignuća i perspektive”