26.12.2018

U Institutu za strategijska istraživanja održana promocija Zbornika radova „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“
 

U Institutu za strategijska istraživanja danas je promovisan zbornik radova sa okruglog stola pod nazivom „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“. Zbornik  sadrži 15 stručnih i naučnih radova napisanih od strane 24 autora iz sistema odbrane, fakulteta i naučnih institucija iz zemlje. Zbornik predstavlja jedan od značajnih rezultata ostvarenih u okviru rada na naučnoistraživačkom projektu pod nazivom „Hibridni rat – iskustva i perspektive“. U cilju efikasnijeg protoka naučnih informacija i boljeg rasvetljavanja izazova i dilema u vezi hibridnog ratovanja kao savremene i izuzetno aktuelne forme ugrožavanja bezbednosti globalnih razmera, zbornik je priređen u elektronskoj formi i biće dostupan na sajtu Instituta.  
 

Današnjoj promociji, pored većine autora radova u zborniku i učesnika skupa, kao i  predstavnika i Direktorke Instituta za strategijska istraživanja, prisustvovali su i Aleksandar Živković, državni sekretar u Ministarstvu odbrane, prof. dr Darko Trifunović sa Fakulteta bezbednosti, u svojstvu jednog od recenzenata zbornika.
 


Državni sekretar u Ministarstvu odbrane, Aleksandar Živković, čestitao je svima na ostvarenim rezultatima i pozvao na nastavak rada na ovom projektu i praćenja fenomena hibridnog ratovanja, što je od izuzetnog značaja posebno iz razloga što se u narednom periodu očekuje izrada i usvajanja Strategije nacionalne bezbednosti i Strategije odbrane Republike Srbije kao krovnih dokumenata kojima se definišu bezbednosne pretnje po našu i zemlju i koncipiraju adekvatni odgovori na njih.    
 
photoFOTOGALERIJA
U Institutu za strategijska istraživanja održana promocija Zbornika radova „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“
U Institutu za strategijska istraživanja održana promocija Zbornika radova „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“
U Institutu za strategijska istraživanja održana promocija Zbornika radova „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“
U Institutu za strategijska istraživanja održana promocija Zbornika radova „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“
U Institutu za strategijska istraživanja održana promocija Zbornika radova „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“
 
U Institutu za strategijska istraživanja održana promocija Zbornika radova „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“
U Institutu za strategijska istraživanja održana promocija Zbornika radova „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“
U Institutu za strategijska istraživanja održana promocija Zbornika radova „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“
U Institutu za strategijska istraživanja održana promocija Zbornika radova „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“
U Institutu za strategijska istraživanja održana promocija Zbornika radova „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“
 
U Institutu za strategijska istraživanja održana promocija Zbornika radova „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“
U Institutu za strategijska istraživanja održana promocija Zbornika radova „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“
U Institutu za strategijska istraživanja održana promocija Zbornika radova „Hibridno ratovanje – dilema koncepta savremenih sukoba“