06.02.2019

Promovisana knjiga dr Veljka Blagojevića „Srbija i izazovi odbrambene diplomatije”
 

Nova knjiga Medija centra „Odbrana” – „Srbija i izazovi odbrambene diplomatije” – autora pukovnika dr Veljka Blagojevića, naučnog saradnika u Institutu za strategijska istraživanja, promovisana je danas u Atrijumu Doma Vojske Srbije.

To delo je političko-pravna studija koja nastoji da odgovori na važna pitanja, kao što su šta je to odbrambena diplomatija, koje je njeno mesto u diplomatskom i sveukupnom spoljnopolitičkom nastupu i kakva su iskustva u normativno-pravnoj uređenosti odbrambene diplomatije pojedinih evropskih država.

Na promociji su govorili recenzenti dr Neđo Danilović, redovni profesor Univerziteta „Union”, dr Milan Terzić, direktor Arhiva Jugoslavije, te potpukovnik dr Dalibor Denda iz Instituta za strategijska istraživanja i autor.
 

Recenzent dr Neđo Danilović rekao je da knjiga predstavlja vredno multidisciplinarno monografsko delo iz oblasti međunarodnih odnosa, spoljne politike, diplomatske analize, međunarodnog prava i nauke o pravu. Prema njegovim rečima, autor je na prihvatljiv način obradio jednu društveno aktuelnu i politički značajnu oblast spoljne politike Srbije, koja je veoma retko doticana u naučnoj, stručnoj i publicističkoj literaturi.

-U knjizi je dr Veljko Blagojević dao veoma korektnu deskripciju i veoma dobro izvedenu  klasifikaciju međunarodno-pravne regulative kojom se regulišu oblasti spoljne politike u međunarodnom javnom pravu, sa težištem na običajnom i ugovornom pravu, akcentirajići Bečku konvenciju o diplomatskim odnosima kao kodifikovani izvor diplomatskog prava, istakao je dr Danilović i čitaocima preporučio da pažnju usmere na kritička stanovišta autora u kojima je on, iz ličnog iskustva, izneo svoja viđenja sistema odbrane u inostranstvu, kao i svoje poglede o potrebi uspostavljanja savremenijeg, integrisanog modela upravljanja predstavništvima sistema odbrane Srbije u inostranstvu.

O tome kako vidi korišćenje istorijske nauke u rešavanju savremenih problema koje razmatra knjiga, govorio je dr Milan Terzić, direktor Arhiva Jugoslavije, a o autoru i njegovom radu potpukovnik dr Dalibor Denda iz Instituta za strategijska istraživanja. Na kraju promocije obratio se i autor.