13.02.2019

Godišnja analiza rada Instituta za strategijska istraživanja i Vojnog arhiva

U Institutu za strategijska istraživanja održana je analiza Plana rada za  2018. godinu. Analizi je prisustvovao rektor Univerziteta odbrane, general major doc. dr Goran Radovanović, sa članovima Kolegijuma, kao i predstavnici organizacionih celina koji blisko sarađuju sa Institutom za strategijska istraživanja i Vojnim arhivom.
 
 
Analizu je otvorila direktorka Instituta prof. dr Jovanka Šaranović ukazavši na specifične okolnosti i uslove u kojima je Institut funkcionisao. Posebno je naglasila, da je poseta ministra odbrane tokom aprila 2018. godine bila potvrda značaja koji Institut ima u sistemu odbrane, a smernice koje su tada dobijene su u najvećoj meri  odredile težište rada u prethodnoj godini. Ocenila je da je Institut u2018. godini   uspešno realizovao planirane i vanredno dobijene zadatke, čime se potvrdio kao kompetentna naučnoistraživačka institucija.  
 
Nakon uvodnog obraćanja direktorke Šaranović, načelnici odeljenja Instituta i direktor Vojnog arhiva prezentovali su rezultate koji su ostvareni u 2018. godini, kao i izazove i probleme koji su pratili njihovu realizaciju. Ukazano je na ostvarene rezultate naučnoistraživačkih projekata koji su u prethodnoj godini završeni, kao i na aktivnosti aktuelnih projekta koji će se realizovati tokom 2019. godine.

Takođe, izneti su podaci o realizovanoj međunarodnoj saradnji i međunarodnim naučnim skupovima koje je Institut realizovao tokom 2018. godine. Naglašen je veliki angažman predstavnika Instituta u brojnim aktivnostima koje su realizovane u Minstarstvu  odbrane i Vojsci Srbije, posebno kada je reč o obeležavanju 100 godina od završetka Prvog svetskog rata.
 

Ukazano je i na veliki broj zahteva koji se upućuju Institutu, posebno kada je reč o informacijama i analizama koje nemaju uvek strateški karakter, za koje Institut nema odgovarajuće kadrovske kapacitete. Direktor Vojnog arhiva je istakao  višedecenijski problem smeštaja arhivske građe, ali ukazao na izuzetan značaj projekata koji se realizuju u Vojnom arhivu, posebno kada je reč o spiskovima poginulih u Prvom svetskom ratu i digitalizaciji arhivske građe.

Prisutni predstavnici Kolegijuma rektora, kao i predstavnici organizacionih celina koji su prisustvovali analizi, naglasili su izuzetan doprinos Instituta aktivnostima koje su realizovane u Ministarstvu odbrane tokom 2018. godine, naglašavajući izuzetnu  stručnost kadrova Instituta. Takođe, naglašena je potreba daljeg unapređivanja naučnoistraživačke saradnje unutar organizacionih celina Univerziteta odbrane.
 
Rektor Univerziteta odbrane, general-major doc. dr Goran Radovanović je konstatovao da je Institut kvalitetno realizovao brojne zadatke u 2018. godini i da je time dao važan doprinos izgradnji ukupnih sposobnosti sistema odbrane. Istakao jer, takođe, punu spremnost  da podrži napore Instituta da unapredi svoje ukupne organizacione, kadrovske i materijalne uslove rada. U tom smislu posebno je značajno da se na adekvatan način sagledava pozicija Instituta kao naučnoistraživačke institucije koja primarno treba da se bavi pitanjima koja imaju strategijski značaj za sistem odbrane.