Hibridno ratovanje – iskustva i perspektive (Aktuelan)
Hibridno ratovanje je novi termin kojim se pokušavaju obuhvatiti i istaći sve specifičnosti savremenih sukoba u prve dve decenije dvadesetprvog veka. Ovaj atraktivni termin postao je vrlo popularan u širem kontekstu medijskih i političkih krugova, dok se u stručnoj javnosti sreću podeljena mišljenja. Za razumevanje osnovne ideje hibridnog ratovanja korisno je poći od klasičnog poimanja rata kao nastavka politike drugim sredstvima. Inovativnim pristupom i logičkom analizom može se sagledati širok spektar i raznolikost drugih –nevojnih sredstava i metoda kojima se sukob iz sfere političkih odnosa prenosi u druge oblasti: ekonomsku, finansijsku, saobraćajnu, transportnu, informacionu, medijsku, kulturnu, religijsku, sportsku. Uporedni procesi globalizacije i tehnološkog razvoja naročito u sferi inofrmacionih i komunikacionih tehnologija, u kombinaciji sa ostalim faktorima, daju nove mogućnosti i plodno tle za hibridno ratovanje. Ipak, osnovna ideja i sadržaji hibridnog ratovanja nisu potpuno novi već su primenjivani i ranije ali pod drugim nazivima. Takođe, postoje i drugi termini kojima se pokušava označiti specifičnost modernih sukoba. 
dodatakDODACI