Tematski zbornik radova „Asimetrija i strategija“

U nastojanju da se pruže naučni odgovori na pojedina pitanja vezana za savremeno bezbednosno okruženje, Institut za strategijska istraživanja i Katedra strategije Škole nacionalne odbrane, organizovali su međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom „Asimetrija i strategija“ koja je održana 18. oktobra 2017. godine. Tematski zbornik radova, pod istoimenim nazivom, upravo je rezultat održane konferencije i sadrži 41 rad među kojima je 18 radova napisanih od strane inostranih autora, eminentnih stručnjaka iz oblasti bezbednosti. Svaki rad je recenziran od strane međunarodnih eksperata kompententnih za polje kojem radovi pripadaju. Ambicija naučne konferencije, a time i zbornika radova, nije davanje potpunih odgovora koji razmatraju asimetriju i stratešku misao, uzimajući u obzir kompleksnost problematike fenomena. Međutim, zbornik radova, nesumnjivo, ukazuje na analitčki okvir za bolje razumevanje asimetričnih rizika bezbednosti savremenog društva. Takođe, predočeni radovi predstavljaju snažan podsticaj za dalja istraživanja asimetričnih pretnji kao i mogućih strategijskih odgovora na njih. Zbornik radova, inače, predstavlja rezultat jedne od aktivnosti koje se realizuju unutar naučnoistraživačkog projekta Instituta za strategijska istraživanja pod nazivom „Identifikovanje savremenih asimetričnih formi ugrožavanja bezbednosti“, započetog 2017. godine.      
dodatakDODACI