06.02.2019

Predstavljanje Instituta za strategijska istraživanja polaznicima 8. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane

U sklopu prijema polaznika 8. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane u Univerzitetu odbrane, prof. dr Jovanka Šaranović upoznala je polaznike sa  zadacima, organizacijom i delokrugom Instituta za strategijska istraživanja.
 

Polaznike je dočekao Rektor UO, general-major doc. dr Goran Radovanović, a isti su imali priliku da se detaljnije upoznaju i sa ostalim organizacionim celinama Univerziteta odbrane - Medicinskog fakulteta VMA, Škole nacionalne odbrane i Instituta za naučne informacije.  
 

Visoke studije bezbednosti i odbrane predstavljaju najviši nivo usavršavanja u sistemu odbrane, gde se polaznici pripremaju za najviše dužnosti u sistemu odbrane.