Odluka o reakreditaciji Instituta za strategijska istraživanja

U periodu od dobijanja prve akreditacije 2015. godine, Institut za strategijska istraživanja uspeo je da održi visoke akadamske standarde i ispuni sve zahteve za akreditaciju definisane Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti i Pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije instituta, integrisanih univerziteta, fakulteta i centara izuzetnih vrednosti.


Kao potvrda toga Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je na sednici održanoj 12. februara 2019. godine doneo Odluku o ponovnoj akreditaciji Instituta za strategijska istraživanja kao naučnog instituta – ustanove, u oblasti društvenih i humanističkih nauka –menadžment, političke nauke, sociologija, psihologija, ekonomija i istorija.