07.03.2018

Strateška kultura kao determinanta nacionalne bezbednosti u funkciji podrške konceptu vojne neutralnosti (Aktuelan)

Projekat ima za cilj otklanjanje nedorečenosti u pojmovno-kategorijalnom sistemu koji se koristi u oblasti „strategije, strateškog i strateške kulture“, pre svega pojma „strateška kultura“. O navedenoj sintagmi se nije mnogo razmišljalo niti pisalo u Srbiji, za razliku od stranih autora, te se nije vodilo dovoljno računa o naučnom definisanju navedenih pojmova, što je dovelo do odrađenih nejasnoća u razumevanju obima i sadržja pojma te i njegove primene. Takođe, značaj projekta je u tome da se ukaže na problematiku samosvesti srpskog naroda, koji je čini se često skrajnut iz svesti većeg dela naučne javnosti. Definisanje i određenje specifičnosti istorijskog nasleđa, tradicije i kulture Srba, barem i u najopštijim crtama obezbediće bolje sagledavanje odnos prema međunarodnoj politici i položaju Srbije u međunarodnom poretku. Razmatranje strateške kulture Srba predstavlja bazičnu osnovu za sagledavanje strateške pozicioniranosti Srbije i, sledstveno tome, određivanju vitalnih nacionalnih interesa i prioriteta u spoljnopolitičkom angažovanju na njihovoj realizaciji. Projekat će doprineti realnijem sagledavanju činjenica u vezi sa tim kakvi smo, šta želimo, odnosno kako određujemo nacionalne interese i koji su nam prioriteti, na koji način ostvarujemo ili očuvamo i druga pitanja od strateškog značaja. Najčešće se problematika strateške kulture ne razmatra na nivou racionalnog i na naučnoj osnovi, već se po inerciji odlučuje o ključnim, dugoročnim opredeljenjima što se u istoriji pokazalo kao pogubno sa srpski narod.