The Тhematic Collection „Stress in the Military Profession“, SRI Serbia, FCM South Africa, MC ODBRANA, 2018.

Tematski zbornik „Stres u vojnoj profesiji“ nastao je kao jedan od rezultata rada na projektu ministarstva odbrane koji je imao za cilj da utvrdi različite psihološke faktore koji doprinose prilagođavanju zaposlenih na specifičnosti rada u vojnoj profesiji. Vojna profesija se smatra specifičnom i izuzetno stresnom profesijom. Razlozi za to leže prvenstveno u karakteristikama radnog okruženja i zadacima koje pripadnici vojske svakodnevno sprovode, a koji se odnose na tri misije vojske: odbrana Republike Srbije od oružanog ugrožavanja spolja, učešće u izgradnji i očuvanju mira u regionu i svetu, podrška civilnim vlastima u suprotstavljanju pretnjama bezbednosti. U vreme stvaranja idejne skice projekta u fazi analize teorijskih i empirijskih podataka na temu stresa u vojnoj profesiji uvidela se je važnost povezivanja sa vojnim psiholozima stranih armija. Rezultat te saradnje je ovaj tematski zbornik u kome su prikazani članci psihologa iz Južne Afrike, Kanade, Indije, Slovenije, Srbije, Moldavije, Estonije i Velike Britanije.  
dodatakDODACI