14.03.2019

U Institutu za strategijska istraživanja održana promocija Međunarodnog tematskog zbornika radova „Asimetrija i strategija“

U Institutu za strategijska istraživanja danas je promovisan Međunarodni tematski zbornik radova „Asimetrija i strategija“ kao deo rezultata ostvarenih realizacijom naučnoistraživačkog projekta pod nazivom „Identifikovanje savremenih asimetričnih formi ugrožavanja bezbednosti“. Zbornik sadrži 41 rad domaćih i stranih autora koji su prethodno prezentovani tokom istoimene međunarodne naučne konferencije održane oktobra 2017. godine u Beogradu, u organizaciji Instituta i Škole nacionalne odbrane.

Otvarajući današnju aktivnost, prof. dr Stanislav Stojanović je pozdravio prisutne u ime Instituta, zahvalio se autorima radova na učestvovanju u realizaciji projekta i podsetio na dosadašnji tok njegove realizacije kao i na ostvarene rezultate.


Naziv Zbornika veoma uverljivo aktuelizuje dilemu da li klasična strategijska misao može da ponudi odgovor na širok spektar aktuelnih asimetričnih ugrožavanja bezbednosti. Ta dilema posebno dobija na značaju ako se ima na umu da asimetrija danas jeste metafora ili drugo ime za svet u kojem živimo. Posebno je dramatična asimetričnost u pogledu raspologanja životnim dobrima i u tom pogledu savremeni svet je do krajnjih granica zaoštrio podelu na zapanjujući mali broj nezamislivo bogatih i zastrašujući broj onih koji su ekstremno siromašni. Takav globalni asocijalni kontekst je podstakao snažne procese radikalizacije društvenih zbivanja, čime je otvoren put za asimetriju čineći savremeni svet opasnim i nepredvidivim - istakao je prof. Stojanović.

U nastavku, prisutnima se obratio dr Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, inače jedan od autora radova u Zborniku.

 
Asimetrične pretnje narušavaju nacionalnu bezbednost i zbog toga je neophodno anticipirati ih, a zatim i preventivno delovati. U kontekstu osiguravanja nacionalne bezbednosti ključne asimetrične pretnje su: terorizam, depopulacija, migracije, organizovani kriminal i pretnje uzrokovane nepovoljnim ekonomsko-socijalnim ambijentom. Karakteristično je da se pojedine pretnje javljaju u određenim regionima Republike Srbije, te otuda i ukazivanje na njihovu geopolitičku dimenziju – istakao je Proroković.


O Međunarodnom tematskom zborniku radova „Asimetrija i strategija“ pogledati u rubrici Publikacije