Veljko Blagojevic, Igor Pejic, "Military Power in International Politics: Past - Present - Future", Lambert Academic Publishing, 2019.

Celokupna istorija ljudske civilizacije predstavlja svojevrsno svedočanstvo o vojnoj moći i njenoj ulozi u svetskoj politici. Glavna pitanja ove knjige su kada i kako državni akteri odlučuju da koriste vojnu moć u međunarodnoj politici? Cilj knjige jeste razmatranje vojne sile i moći kao sredstva spoljne politike, što ima presudne posledice po realizaciju nacionalnih interesa u međunarodnoj politici, i kao spoljnopolitičkog instrumenta država, zajedno sa ekonomijom, diplomatijom i drugim instrumentima koji su im na raspolaganju. Težilo se da odgovori na navedena pitanja ne budu isključivo teorijske prirode, već da se putem raznovrsnih studija slučaja, počev od Kubanske krize do Sirijskog rata, sagledaju ključni događaji i procesi koji determinišu savremene i buduće tendencije upotrebe vojne moći u međunarodnoj politici. U knjizi nije reč samo o analizi isključivo vojnog faktora u međunarodnim odnosima, već se nastojalo da se vojna moć sagleda u konkretnim i projektovanim geopolitičkim uslovima, ili, kako to često navode teoretičari, u budućem multipolarnom globalnom poretku. Smatralo se da istorijski kontekst analize, koji je primenjen u knjizi, stvara dovoljne uslove da se izvrši klasifikacija oružanih sukoba, uz navođenje konkretnih primera za svaku podelu, čime se pokušalo ostvariti lakše razumevanje ove kompleksne materije od strane čitaoca.
 
dodatakDODACI