30.03.2019

Učešće direktorke Instituta na Četvrtoj regionalnoj PR konferenciji u Beogradu


Direktorka Instituta za strategijska istraživanja, prof. dr Jovanka Šaranović, učestvovala je na četvrtoj  regionalnoj PR konferenciji na temu „Vojno obrazovanje i promocija vojnog poziva“. Tokom dvodnevnog rada težište je bilo na temama vojnog obrazovanja u regionu, usavršavanju za potrebe učešća u mirovnim operacijama, ulozi žena u vojsci, sa akcentom na vojnom obrazovanju i promociji vojnog poziva.

 

Organizator konferencije je bila Uprava za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane, uz podršku Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva. Na konferenciji su učestvovali  predstavnici ministarstava odbrane i oružanih snaga iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Severne Makedonije, Ujedinjenog Kraljevstva i Srbije, kao i predstavnici medija iz zemalja regiona.