Vojnoistorijski glasnik :: Impresum
IZDAVAČ: INSTITUT ZA STRATEGIJSKA ISTRAŽIVANjA – ODELjENjE ZA VOJNU ISTORIJU MINISTARSTVA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
 
REDAKCIJSKI ODBOR: dr Milan Terzić, naučni savetnik, Arhiv Jugoslavije; potpukovnik dr Dalibor Denda, naučni saradnik ISI, urednik; potpukovnik dr Miljan Milkić naučni saradnik ISI, dr Dmitar Tasić, naučni saradnik, Centar za studije rata, Univerzitet u Dablinu; pukovnik dr Vinfrid Hajneman, Centar za vojnu istoriju i društvene nauke Bundesvera, Potsdam; doc. dr Ervin A. Šmidl, Institut za strategiju i bezbednosnu politiku, Beč; dr Andrej L. Šemjakin, naučni savetnik, Institut za slavistiku RAN, Moskva, dr Harold E. Raf, glavni istoričar, UNC/CFC/USFK, Visbaden; prof. dr Milan Ristović, Filozofski fakultet Beograd, Odeljenje za istoriju; prof. dr Ljubodrag Dimić, Filozofski fakultet Beograd, Odeljenje za istoriju; dr Mile Bjelajac, naučni savetnik Instituta za noviju istoriju Srbije; dr Dragan Bogetić, naučni savetnik Instituta za savremenu istoriju; prof. dr Aleksandar Životić, Filozofski fakultet Beograd, Odeljenje za istoriju; dr Milić Milićević, naučni saradnik Istorijskog instituta.
 
ODGOVORNI UREDNIK: potpukovnik dr DALIBOD DENDA
SEKRETAR REDAKCIJE: dr TATJANA MILOŠEVIĆ
Časopis izlazi dva puta godišnje. Rukopisi se šalju na adresu elektronske pošte vig@mod.gov.rs.
Institut za strategijska istraživanja – Odeljenje za vojnu istoriju, Neznanog junaka br. 38, 11105 Beograd. Telefoni redakcije 20-63-476 i 20-63-553; vojni tel. 29-0476 i 29-0553. Rukopisi se ne vraćaju.